Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán N-PRI-CP prezenční navazující studium od 19/20 Logistics

Studijní program: Projektové řízení inovací Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
N-PRI-CP 3S OD19/20N N-PRI-CP 3. semestr od 19/20 povinné předměty-nově ZS 2020 V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
21
LOG CP 1S 19/20 POV PRI CP navazující studium specializace Logistics 1. semestr povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
30
LOG CP 2S 19/20 POV 2. semestr LOG CP od 19/20 povinné předměty V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
18
N-PRI-CP 4S OD 19/20 4. semestr od 19/20 PRI CP povinné předměty V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
18
Minimální počet kreditů 87
Povinné předměty specializace
LOG CP 2S 19/20 SP 2. semestr LOG CP od 19/20 předměty specializace V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
12
LOG CP 3S 19/20 SP 3. semestr LOG CP od 19/20 předměty specializace V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
LOG CP 4S 19/20 SP 4. semestr LOG CP od 19/20 předměty specializace V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
Minimální počet kreditů 24
Povinně volitelné předměty
LOG CP PVP OD 19/20 LOG CP povinně volitelné předměty od 19/20 V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  3)
9
LOG CP PVT OD 19/20 LOG CP povinně volitelné technické předměty od 19/20 V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  3)
9
Minimální počet kreditů 18
Počet předepsaných kreditů celkem 129
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -9
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019892.html