Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán N-PRI-CP prezenční navazující studium od 19/20 Project management

Studijní program: Projektové řízení inovací Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
N-PRI-CP 3S OD19/20N N-PRI-CP 3. semestr od 19/20 povinné předměty-nově ZS 2020 V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
21
PROJM CP 1S19/20 POV PRI CP navazující studium specializace Project Management 1. semestr povinné předměty V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
24
PROJM CP 2S 19/20POV 2.semestr od 19/20 povinné předměty Project management V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
18
N-PRI-CP 4S OD 19/20 4. semestr od 19/20 PRI CP povinné předměty V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
18
Minimální počet kreditů 81
Povinné předměty specializace
PROJM CP 2S 19/20 SP 2.semestr od 19/20 předměty specializace Project management V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
PROJM CP 3S 19/20 SP 3. semestr předměty specializace, Project management CP V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
3
PROJM CP 3-4S19/20SP 3.-4. semestr od 19/20 předměty specializace Project management V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 15
Povinné předměty zaměření
PROJM CP 1S 19/20 SP PRI CP navazující studium specializace Project Management 1. semestr předměty specializace V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
PROJM PVP OD 19/20 Povinně volitelné předměty Project management od 19/20 V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  4)
12
PROJM PVT OD 19/20 Sp. project management povinně volitelné technické předměty od 19/20 V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  3)
9
Minimální počet kreditů 21
Počet předepsaných kreditů celkem 123
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -3
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019888.html