Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Financial management, AR 22/23, prezenční forma

Studijní program: Projektové řízení inovací Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
FINM P 1S 22/23 PV Povinné předměty, Financial management , AR 22/23, prezenční forma V této skupině musíte získat alespoň 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
24
FINM P 2S 22/23 PV Povinné předměty, Financial management, prezenční forma, AR 22/23 V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
18
FINM P 3S 22/23 PV Povinné předměty, Financial management, prezenční forma, AR 22/23 V této skupině musíte získat alespoň 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
21
FINM P 4S 22/23 PV Povinné předměty, Financial Management, prezenčí forma, AR 22/23 V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
18
Minimální počet kreditů 81
Povinné předměty zaměření
FINM P 22/23 SP Specializační předměty, Financial management, prezenční forma, AR 22/23 V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
18
Minimální počet kreditů 18
Povinně volitelné předměty
FINM P 22/23 PVP Povinně volitelné předměty, Financial management, prezenční foma, AR 22/23 V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
12
FINM P 22/23 PVT Povinně volitelné technické předměty, Financial management, prezenční forma, AR 22/23 V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů
9
Minimální počet kreditů 21
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022849.html