Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Regional Studies, prezenční forma, AR 22/23

Studijní program: Projektové řízení inovací Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
REGS P 1S 22/23 PV Povinné předměty, 1. semestr, Regional Studies V této skupině musíte získat alespoň 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
24
REGS P 2S 22/23 PV Povinné předměty, 2. semestr, Regional Studies, prezenční forma V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
18
REGS P 3S 22/23 PV Povinné předměty, 3. semestr, Regional Studies, prezenční forma V této skupině musíte získat alespoň 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
21
REGS P 4S 22/23 PV Povinné předměty, 4. semestr, Regional Studies, prezenční forma V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
18
Minimální počet kreditů 81
Povinné předměty zaměření
REGS P 22/23 SP Specializační předměty, Regional Studies, prezenční forma V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
18
Minimální počet kreditů 18
Povinně volitelné předměty
REGS P 22/23 PVP Povinně volitelné předměty, Regional Studies, prezenční forma V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
12
REGS P 22/23 PVT Povinně volitelné technické předměty, Regional Studies, prezenční forma V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů
9
Minimální počet kreditů 21
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022867.html