Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán N-PRI-CP prezenční navazující studium od 21/22 Project Management

Studijní program: Projektové řízení inovací Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
PROJM CP 2S 21/22POV Povinné předměty, prezenční forma, 2.semestr, 21/22 Project Management V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
18
PROJM CP 3S 21/22POV Povinné předměty, prezenční forma, 3.semestr, 21/22, Project Management V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
21
PROJM CP 4S 21/22POV Povinné předměty, prezenční forma, 4.semestr, 21/22, Project Management V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
18
PROJM CP 1S21/22 POV PRI CP navazující studium specializace Project Management 1. semestr povinné předměty V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
24
Minimální počet kreditů 81
Povinné předměty zaměření
PROJM CP 21/22 SP Předměty specializace, prezenční forma, 21/22, Project Management V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů (maximálně 24)
18
Minimální počet kreditů 18
Povinně volitelné předměty
PROJM CP 21/22 PVT Povinně volitelné technické předměty, prezenční forma, 21/22, Project Management V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů
9
PROJM CP 21/22 PVP Povinně volitené předměty, prezenční forma, 21/22, Project management V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
12
Minimální počet kreditů 21
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022113.html