Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Process Management, prezenční - 22/23

Studijní program: Projektové řízení inovací Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
PRM P 1S 22/23 PV 1. sem. Process management, prezenční forma, Povinné předměty V této skupině musíte získat alespoň 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
24
PRM P 2S 22/23 PV 2. sem. Process management, prezenční forma, Povinné předměty V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
18
PRM P 3S 22/23 PV 3. sem. Process management, prezenční forma, Povinné předměty V této skupině musíte získat alespoň 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
21
PRM P 4S 22/23 PV 4. sem. Process management, prezenční forma, Povinné předměty V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
18
Minimální počet kreditů 81
Povinné předměty zaměření
PRM P 22/23 SP Specializační předměty, Process management, prezenční forma V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
18
Minimální počet kreditů 18
Povinně volitelné předměty
PRM P 22/23 PVP povinně volitelné předměty, Process management, prezenční forma, V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
12
PRM P 22/23 PVT Povinně volitelné technické předměty, prezenční forma, Process management V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů
9
Minimální počet kreditů 21
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022828.html