Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán N-PRI-prez.forma od 16/17

Studijní program: Řízení rozvojových projektů Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
4.S. PRI-P OD 17/18 PRI povinné předměty 4. semestr od 17/18 V této skupině musíte získat 15 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
15
1.S.PRI-P OD 16/17 1.s.PRI od 16/17 prezenční forma V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
24
2.S.PRI-P OD 16/17 2.s.PRI od 16/17 prezenční forma V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
21
3.S.PRI-P OD 17/18 3.s.PRI od 17/18 prezenční forma V této skupině musíte získat 15 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
15
Minimální počet kreditů 75
Povinně volitelné předměty
PRI-SPEC OD 16/17 Předměty specializace od 16/17 PRI navazující studium V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů (maximálně 24)
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
18
PVT-N-PRI OD 17/18 PV technické předměty PRI 3+4. semestr 17/18 navazující V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 36)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  11)
6
PVP-N-PR OD 16/17 PVP-N-PRI od 16/17 prezenční forma V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty ( maximálně  7)
21
Minimální počet kreditů 45
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015526.html