Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Prospectus

Studijní program: Řízení rozvojových projektů, Erasmus, navazující Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Volitelné předměty-odborné
PRO_MUVS_O Courses that will certainly be open V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
3
Minimální počet kreditů 3
Počet předepsaných kreditů celkem 3
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -3
Celkový počet kreditů 0
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30003074.html