Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Angličtina - přípravná výuka

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2043081 Z 2 0P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.

Prohloubení znalostí odborného jazyka. Úroveň A1 - A2.

Požadavky:

Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů

Osnova přednášek:

Čas minulý, budoucí, předpřítomný, some/any/no, there is/are.

Bydlení, město, jídlo, nákupy.

Geometrické obrazce, lokalizace

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.

Prohloubení znalostí odborného jazyka. Úroveň A1 - A2.

Studijní materiály:

Angličtina pro věčné začátečníky, LEDA

odborné texty

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1835306.html