Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán 02 098 NSTI ENE 2012 základ

Studijní program: Strojní inženýrství Typ studia: Navazující magisterské
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
12NS*1P-ENE 2012 NSTI 1.sem povinné ENE V této skupině musíte získat 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
29
12NS*2P-ENE 2012 NSTI 2.sem povinné ENE V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
5
12NS*3P-ENE 2012 NSTI 3.sem povinné ENE V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
10
12NS*4P-ENE 2012 NSTI 4.sem povinné ENE V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
10
Minimální počet kreditů 54
Povinně volitelné předměty
12N**3Q--JV 2012 N 3.sem povinná jazyková výuka V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12N**3Q--JZ 2012 N 3.sem povinná jazyková zkouška V této skupině musíte získat 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
1
12NS*2Q-ENE 2012 NSTI 2.sem 4povvol ENE V této skupině musíte získat alespoň 19 kreditů (maximálně 20)
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
19
12NS*3Q-ENE 2012 NSTI 3.sem 4povvol ENE V této skupině musíte získat alespoň 16 kreditů (maximálně 20)
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
16
12NS*4Q-ENE-238 2012 NSTI 4.sem 1povvol ENE V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 3)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12NS*4Q-ENE 2012 NSTI 4.sem 5povvol ENE V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
20
Minimální počet kreditů 60
Počet předepsaných kreditů celkem 114
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 5
Celkový počet kreditů 119
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30006376.html