Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán 16 151 NSTI BLP 2012 základ

Studijní program: Strojní inženýrství Typ studia: Navazující magisterské
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
12NS*1P-BLP 2012 NSTI 1.sem povinné BLP V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
25
12NS*2P-BLP 2012 NSTI 2.sem povinné BLP V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
28
12NS*3P-BLP 2012 NSTI 3.sem povinné BLP V této skupině musíte získat 19 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
19
12NS*4P-BLP 2012 NSTI 4.sem povinné BLP V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
21
Minimální počet kreditů 93
Povinně volitelné předměty
12N**3Q--JV 2012 N 3.sem povinná jazyková výuka V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12N**3Q--JZ 2012 N 3.sem povinná jazyková zkouška V této skupině musíte získat 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
1
12NS*1Q-BLP 2012 NSTI 1.sem 1povvol BLP Projekt I. V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
12NS*2Q-BLP 2012 NSTI 2.sem 1povvol BLP Projekt II. V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
12NS*3Q-BLP 2012 NSTI 3.sem 1povvol BLP Projekt III. V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
10
12NS*4Q-BLP 2012 NSTI 4.sem 1povvol BLP V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
12NS*4Q-BLP-DP 2012 NSTI 4.sem 1povvol BLP - Diplomová práce V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
10
Minimální počet kreditů 36
Počet předepsaných kreditů celkem 129
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -1
Celkový počet kreditů 128
2012 NSTI 4.sem 1povvol BLP - Diplomová práce [12NS*4Q-BLP-DP]

2363998 není sepsán

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30006391.html