Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán 14 141 NSTI AME 2012 základ

Studijní program: Strojní inženýrství Typ studia: Navazující magisterské
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
12NS*1P-AME 2012 NSTI 1.sem povinné AME V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
26
12NS*2P-AME 2012 NSTI 2.sem povinné AME V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
26
12NS*3P-AME 2012 NSTI 3.sem povinné AME V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
18
12NS*4P-AME 2012 NSTI 4.sem povinné AME V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
21
Minimální počet kreditů 91
Povinně volitelné předměty
12N**3Q--JV 2012 N 3.sem povinná jazyková výuka V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12N**3Q--JZ 2012 N 3.sem povinná jazyková zkouška V této skupině musíte získat 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
1
12NS*1Q-AME 2012 NSTI 1.sem 1povvol AME Projekt I. V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
12NS*2Q-AME 2012 NSTI 2.sem 1povvol AME Projekt II. V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
12NS*3Q-AME 2012 NSTI 3.sem 1povvol AME Projekt III. V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
18
12NS*4Q-AME 2012 NSTI 4.sem 1povvol AME Diplomová práce V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
10
Minimální počet kreditů 41
Počet předepsaných kreditů celkem 132
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -8
Celkový počet kreditů 124
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30006389.html