Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán 10 121 NSTI VSZ 2012 základ

Studijní program: Strojní inženýrství Typ studia: Navazující magisterské
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
12NS*1P-VSZ 2012 NSTI 1.sem povinné VSZ V této skupině musíte získat 34 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
34
12NS*2P-VSZ 2012 NSTI 2.sem povinné VSZ V této skupině musíte získat 33 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
33
12NS*3P-VSZ 2012 NSTI 3.sem povinné VSZ V této skupině musíte získat 31 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
31
12NS*4P-VSZ 2012 NSTI 4.sem povinné VSZ V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
30
Minimální počet kreditů 128
Povinně volitelné předměty
12N**3Q--JV 2012 N 3.sem povinná jazyková výuka V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12N**3Q--JZ 2012 N 3.sem povinná jazyková zkouška V této skupině musíte získat 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
1
Minimální počet kreditů 3
Volitelné předměty
12NS*1V-VSZ 2012 NSTI 1.sem volitelné VSZ doporučené V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
12NS*2V-VSZ 2012 NSTI 2.sem volitelné VSZ doporučené V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 137
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -6
Celkový počet kreditů 131
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30006385.html