Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán 15 141 NSTI MCH 2012 základ

Studijní program: Strojní inženýrství Typ studia: Navazující magisterské
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
12NS*1P-MCH 2012 NSTI 1.sem povinné MCH V této skupině musíte získat 31 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
31
12NS*2P-MCH 2012 NSTI 2.sem povinné MCH V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
12NS*3P-MCH 2012 NSTI 3.sem povinné MCH V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
28
12NS*4P-MCH 2012 NSTI 4.sem povinné MCH V této skupině musíte získat 32 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
32
Minimální počet kreditů 121
Povinně volitelné předměty
12N**3Q--JV 2012 N 3.sem povinná jazyková výuka V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12N**3Q--JZ 2012 N 3.sem povinná jazyková zkouška V této skupině musíte získat 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
1
Minimální počet kreditů 3
Počet předepsaných kreditů celkem 124
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 124
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30006390.html