Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán 12 131 NSTI PRT 2012 základ

Studijní program: Strojní inženýrství Typ studia: Navazující magisterské
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
12NS*1P-PRT 2012 NSTI 1.sem povinné PRT V této skupině musíte získat 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
29
12NS*2P-PRT 2012 NSTI 2.sem povinné PRT V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
12NS*3P-PRT 2012 NSTI 3.sem povinné PRT V této skupině musíte získat 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
29
12NS*4P-PRT 2012 NSTI 4.sem povinné PRT V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
20
Minimální počet kreditů 108
Povinně volitelné předměty
12N**3Q--JV 2012 N 3.sem povinná jazyková výuka V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12N**3Q--JZ 2012 N 3.sem povinná jazyková zkouška V této skupině musíte získat 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
1
12NS*4Q-PRT-HEM 2012 NSTI 4.sem 1povvol PRT H+E+M V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12NS*4Q-PRT 2012 NSTI 4.sem 2povvol PRT V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
8
Minimální počet kreditů 13
Počet předepsaných kreditů celkem 121
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 121
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30006388.html