Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

BSMIMM - povinné předměty 1. ročník

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
18ZPRO Basics of Programming Czech Z 4 4C The course is on the list
01MAN Calculus 1 Czech The course is on the list
01MA1 Calculus 1
 
Czech Z 4 4+4 The course is not on the list
01MANA Calculus A 1, Examination
 
Czech The course is not on the list
01MAA2 Calculus A2
 
Czech Z,ZK 10 4+4 The course is not on the list
01MAP Calculus Plus
 
ZK 6 0 The course is not on the list
02ELMA Electricity and Magnetism Czech Z,ZK 6 4+2 The course is on the list
02TER Heat and Molecular Physics Czech Z,ZK 4 2+2 The course is on the list
02DEF1 History of Physics 1 Czech Z 2 2+0 The course is on the list
01LAL Linear Algebra 1 Czech The course is on the list
01LNA1 Linear Algebra 1
 
Czech The course is not on the list
01LA1 Linear Algebra 1
 
Czech Z 1 2+1 The course is not on the list
01LALA Linear Algebra A 1, Examination
 
Czech The course is not on the list
01LAA2 Linear Algebra A2
 
Czech Z,ZK 6 2+2 The course is not on the list
01LAP Linear Algebra Plus
 
Czech Z,ZK 5 1+1 The course is not on the list
02MECH Mechanics Czech Z 4 4+2 The course is on the list
02MECHZ Mechanics - Examination Czech ZK 2 - The course is on the list
00PT Preparatory Week Z 2 týden The course is on the list
Data valid to 2024-07-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30015446-BSMIMMPP1.html