Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

BSJCH - povinné předměty 3. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
15BPCH1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Předmět je vypsán
15BPCH2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Předmět je vypsán
15DIZ Detekce ionizujícího záření ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16DRH Dozimetrie a radiační ochrana
Jiří Martinčík, Zuzana Pašková 
Předmět je vypsán
15EXK1 Exkurze 1 Z 1 5 dnů Předmět je vypsán
15FCHN2 Fyzikální chemie 2 česky Z,ZK 5 3+2 Předmět je vypsán
15INSN1 Instrumentální metody 1 česky ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
15JACH2 Jaderná chemie 2 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
12NMEA Numerické metody česky KZ 3 2+2 Předmět je vypsán
15DEIZ Praktikum z detekce ionizujícího záření česky KZ 3 0+3 Předmět je vypsán
15PFCH Praktikum z fyzikální chemie česky Z 6 0+4 Předmět není vypsán
15PINS Praktikum z instrumentálních metod KZ 2 0+3 Předmět je vypsán
15RATEC Praktikum z radiochemické techniky KZ 2 0+2 Předmět je vypsán
15SBP Seminář k bakalářské práci česky Z 1 0+1 Předmět je vypsán
15ZKJE Základy konstrukce a funkce jader. elektráren ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
Platnost dat k 9. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015490-BSJCHPP3.html