Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

RA povinné 15

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PBRAOF1 Anatomie a fyziologie člověka I
 
česky Z 5 2P+2S Předmět není vypsán
17PBRAOF2A Anatomie a fyziologie člověka II.
 
česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
17PBRAR Angiografie a intervenční radiologie
 
česky ZK 1 1P Předmět není vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
17PBRERF Experimentální radiologická fyzika
 
česky Z 1 1C Předmět není vypsán
17PBRIOP Individuální ošetřovatelská praxe
 
česky Z 4 4XT Předmět není vypsán
17PBRIPR Individuální prázdninová praxe
 
česky Z 3 160XH Předmět není vypsán
17PBRISZ Informační systémy ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
17PBRKVZ Komunikace ve zdravotnictví
 
česky KZ 1 1C Předmět není vypsán
17PBRKR1 Konvenční radiologie I
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRKR2 Konvenční radiologie II.
 
česky ZK 1 1P Předmět není vypsán
17PBRKZP1 Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka I.
 
česky Z 5 4C Předmět není vypsán
17PBRKZP2 Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka II
 
česky KZ 2 4C Předmět není vypsán
17PBRMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 1P Předmět není vypsán
17PBRMT Medicínská terminologie
 
česky KZ 2 1S Předmět není vypsán
17PBRMVP Metodologie výzkumné práce
 
česky Z 2 1P+1S Předmět není vypsán
17PBRNM1 Nukleární medicína I
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRNM2 Nukleární medicína II
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRNM3 Nukleární medicína III
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
17PBRNMK Nukleární medicína-klinická praxe
 
česky Z,ZK 7 80XH Předmět není vypsán
17PBRNMP Nukleární medicína-praxe
 
česky Z 4 4C Předmět není vypsán
17PBROOP Odborná ošetřovatelská praxe
 
česky Z 3 2XT Předmět není vypsán
17PBROTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17PBRPZM Postavení jednotlivých zobrazovacích metod v klinické diagnostice
 
česky KZ 2 1P Předmět není vypsán
17PBRPSB Praxe v semestru bloková (11 až 14 týden)
 
česky Z 3 160XH Předmět není vypsán
17PBRPPP Předlékařská pomoc a péče
 
česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRPTN Přístrojová technika v nukleární medicíně
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRPTD Přístrojová technika v radiologii
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRPTR Přístrojová technika v radioterapii
 
česky KZ 1 1P Předmět není vypsán
17PBRRAOA Radiační ochrana
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17PBRRDB Radiobiologie
 
česky KZ 4 2P Předmět není vypsán
17PBRRAD1 Radiodiagnostika I
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRRAD2 Radiodiagnostika II
 
česky Z 1 1P Předmět není vypsán
17PBRRF1 Radiologická fyzika I.
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
17PBRFY2 Radiologická fyzika II.
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
17PBRRKA Radiologická kazuistika
 
česky Z 1 1S Předmět není vypsán
17PBRRZK Radiologické zobrazovací metody-klinická praxe
 
česky Z,ZK 9 200XH Předmět není vypsán
17PBRRZM Radiologické zobrazovací metody-praxe
 
česky Z 4 4C Předmět není vypsán
17PBRRA1 Radioterapie I
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRRA2 Radioterapie II
 
česky Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
17PBRRA3 Radioterapie III česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBRRKK Radioterapie-klinická praxe česky Z,ZK 8 120XH Předmět je vypsán
17PBRRAP Radioterapie-praxe
 
česky Z 4 4C Předmět není vypsán
17PBRRA Rentgenová anatomie
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRSBK Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 1 0.5S Předmět není vypsán
17PBRTA Topografická anatomie
 
česky Z,ZK 2 1P Předmět není vypsán
17PBRVKM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky
 
česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět není vypsán
17PBRVKR Vybrané kapitoly z radiologie (zvláštnosti dětského věku, kontrastní látky, traumatologie)
 
česky ZK 2 1P Předmět není vypsán
17PBRVTU Výpočetní tomografie, ultrazvuk
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
17PBRZBF Zdravotnická biofyzika
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRZET Zdravotnická etika
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PBRZLN Zdravotnická legislativa a normy
 
česky Z,ZK 2 1P+1S Předmět není vypsán
17PBRZPS Zdravotnická psychologie
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRZMR Zobrazení magnetickou rezonancí
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRZBP Zpracování bakalářské práce česky Z 6 4XT Předmět je vypsán
17PBRZSP Základní skiagrafické projekce
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRZKO1A Základy klinických oborů I
 
česky Z 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBRZKO2 Základy klinických oborů II
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
17PBRZCHB Základy lékařské chemie a biochemie
 
česky ZK 1 1P+1C Předmět není vypsán
17PBRZPF Základy patologické fyziologie
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17PBRZP Základy patologie
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
17PBRZPE Základy pedagogiky a edukace
 
česky KZ 1 2P Předmět není vypsán
17PBRZPP Základy psychoterapeutického přístupu
 
česky KZ 1 1C Předmět není vypsán
17PBRZSI Základy statistiky a informatiky
 
česky Z,ZK 2 1P+2C Předmět není vypsán
17PBRZTO Základy teorie ošetřovatelství
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30010145-17PBR_POV_15.html