Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Elektrotechnika, energetika a management - před rozřazením do specializací

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - před rozřazením do specializací

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZB Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře Z 0 2BP+2BC Z,L povinný předmět programu
B0B01LAGA Lineární algebra Z,ZK 7 4P+2S Z povinný předmět programu
B0B01MA1A Matematická analýza 1 Z,ZK 6 4P+2S Z povinný předmět programu
B0B99PRPA Procedurální programování (pro EK a EEM) KZ 4 2P+2C Z povinný předmět programu
BEZZ Základní školení BOZP Z 0 2BP+2BC Z povinný předmět programu
B1B14ZEL1 Základy elektrotechnického inženýrství KZ 4 2P+2C Z povinný předmět programu
B1B16MME Makro a mikroekonomika Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět zaměření
2018_BEEMH Humanitní předměty 4 povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět programu
B1B02FY1 Fyzika 1 Z,ZK 8 4P+1L+2C L povinný předmět programu
B0B01MA2A Matematická analýza 2 Z,ZK 6 4P+2S L povinný předmět programu
B1B13PPS Průmyslové počítačové systémy Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět programu
B1B15VYA Výpočetní aplikace KZ 4 2P+2C L povinný předmět programu
2018_BEEMVOL Volitelné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod956429588605.html