Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Doporučený průchod studijním plánem Obor Senzory a přístrojová technika - průchod studiem

Studijní plán: Kybernetika a robotika - Senzory a přístrojová technika 2016

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZM Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry Z 0 2BP+2BC Z
B3M35LSY Lineární systémy Z,ZK 8 4P+2C Z povinný předmět programu
B3M38VBM Videometrie a bezdotykové měření Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
B3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
2015_MKYRVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B3M33ARO Autonomní robotika Z,ZK 7 3P+2L L povinný předmět programu
B3M38DIT Diagnostika a testování Z,ZK 7 3P+2L L povinný předmět programu
B3MPVT Práce v týmu KZ 6 0P+4S L povinný předmět programu
B3M38VIN Virtuální instrumentace Z,ZK 6 2P+2L L povinný předmět oboru
2015_MKYRVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B3MPROJ8 Projekt - project Z 8 0p+6s Z povinný předmět programu
B3M38MSE Moderní senzory Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
B3M38SPD Sběr a přenos dat Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
2015_MKYRPV2 Povinně volitelné předměty programu 6 povinně volitelný předmět
2015_MKYRVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 30 22s L povinný předmět programu
Platnost dat k 19. 1. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod706355259105.html