Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán Architektura a stavitelství

Studijní program: Architektura a stavitelství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BA20150100 Architektura a stavitelství, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
28
BA20150200 Architektura a stavitelství, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
27
BA20150300 Architektura a stavitelství, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
28
BA20150400 Architektura a stavitelství, 4. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BA20190500 Architektura a stavitelství, 5. semestr V této skupině musíte získat alespoň 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
24
BA20190600 Architektura a stavitelství, 6. semestr V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
20
BA20150700 Architektura a stavitelství, 7. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
30
Minimální počet kreditů 187
Povinně volitelné předměty
BA20180800_2 Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BA20150300_V volitelné předměty pro program Architektura a stavitelství
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BA20150100_1 Architektura a stavitelství, povinně volitelný předmět, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BA20190200_1 Architektura a stavitelství, počítačová grafika, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 4
Jazyky
BF20190201_J Povinně volitelný jazyk, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
1
BF20190302_J Povinně volitelný jazyk, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 3
Alternativní předměty
BA20190500_1 volba atelieru, 5. semestr V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
6
BA20190600_1 volba atelieru, 6. semestr V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
10
Minimální počet kreditů 16
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BA20180800_1 Architektura a stavitelství, bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
24
Minimální počet kreditů 24
Počet předepsaných kreditů celkem 240
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 240

tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23

Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019329.html