Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Elektrotechnika, energetika a management - Aplikovaná elektrotechnika 2018

Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Specializace Aplikovaná elektrotechnika - doporučený průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2018_BEEMBAP Bakalářská práce V této skupině musíte získat 15 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
15
2018_BEEMBBE Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
2018_BEEMP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 118 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 24 předmětů
118
2015_BZAJ Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 133
Povinné předměty zaměření
2018_BEEMPS1 Povinné předměty specializace V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné předměty
2018_BEEMH Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 28)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  9)
4
2018_BEEMPV1 Povinně volitelné předměty programu V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
10
Minimální počet kreditů 14
Volitelné předměty
2015_BJKA Jazykové kurzy anglické
0
BTV Tělesná výchova
0
BTVK Tělovýchovné kurzy
0
2018_BEEMVOL Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 177
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 3
Celkový počet kreditů 180
Povinné předměty specializace [2018_BEEMPS1]

Specializace - aplikovaná elektrotechnika

Povinně volitelné předměty programu [2018_BEEMPV1]

Specializace - Aplikovaná elektrotechnika

Volitelné předměty [2018_BEEMVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018712.html