Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Lékařská elektronika a bioinformatika

Studijní obor: Před zařazením do oboru
Studijní program: Lékařská elektronika a bioinformatika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Lékařská elektronika a bioinformatika - doporučený průchod
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2018_BBIOBAP Bakalářská práce V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
20
2018_BBIOP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 126 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 25 předmětů
126
2015_BZAJ Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 146
Povinně volitelné předměty
2018_BBIOPV Povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 14 kreditů (maximálně 85)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
14
2018_BBIOPROG Programování V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 12)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
6
2018_BBIOMP Úvod do inženýrství V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 8)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
4
Minimální počet kreditů 24
Volitelné předměty
2018_BBIOH Humanitní předměty
0
2015_BJKA Jazykové kurzy anglické
0
2018_BBIOVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 170
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 10
Celkový počet kreditů 180
Volitelné odborné předměty [2018_BBIOVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018325.html