Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Otevřená informatika - Informatika a počítačové vědy 2016

Studijní program: Otevřená informatika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Computer Science - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2015_BOIAPP Anglicky přednášené předměty
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
2015_BOIBAP Bakalářská práce V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
20
2015_BOIBBE Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
2015_BOIH Humanitní předměty
0
2015_BOIP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 102 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 17 předmětů
102
2015_BZAJ Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 122
Povinné předměty oboru
2015_BOIPO1 Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Volitelné předměty
2015_BJKA Jazykové kurzy anglické
0
BTV Tělesná výchova
0
BTVK Tělovýchovné kurzy
0
2015_BOIVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 152
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 28
Celkový počet kreditů 180
Volitelné odborné předměty [2015_BOIVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30013412.html