Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán Elektrotechnika, energetika a management - Aplikovaná elektrotechnika 2016

Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Aplikovaná elektrotechnika - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2015_BEEMBAP Bakalářská práce V této skupině musíte získat 15 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
15
2015_BEEMBBE Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
2015_BEEMH Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 28)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  9)
4
2015_BEEMP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 136 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 26 předmětů
136
2015_BZAJ Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 155
Povinné předměty oboru
2015_BEEMPO1 Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 13 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
13
Minimální počet kreditů 13
Povinně volitelné předměty
2015_BEEMPV Povinně volitelné předměty programu V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 12)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
4
Minimální počet kreditů 4
Volitelné předměty
2015_BJKA Jazykové kurzy anglické
0
BTV Tělesná výchova
0
BTVK Tělovýchovné kurzy
0
2015_BEEMVOL Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 172
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 8
Celkový počet kreditů 180
Volitelné předměty [2015_BEEMVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30013405.html