Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

Studijní obor: Před zařazením do oboru
Studijní program: Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika - doporučený průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2016_BEEKBAP-K Bakalářská práce V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
20
2016_BEEKBBE-K Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
0
2016_BEEKP-K Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 111 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 21 předmětů
111
2015_BZAJ Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 131
Povinně volitelné předměty
2016_BEEKPV-K Povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 36 kreditů (maximálně 72)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 9 předmětů ( maximálně  18)
36
Minimální počet kreditů 36
Volitelné předměty
2015_BJKA Jazykové kurzy anglické
0
2016_BEEKVOL-K Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 167
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 13
Celkový počet kreditů 180
Volitelné předměty [2016_BEEKVOL-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015445.html