Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

ústav stavitelství I

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
523DPSO Architektonicko-konstrukční detail česky ZK ZK Předmět je vypsán
523DBIM BIM a integrované navrhování budov česky Předmět je vypsán
555DC1 Design Computing I - BIM anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
500DC1 Design Computing I - BIM anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
523GP Geodetická praxe česky Z 0 2D Předmět je vypsán
523GD Geodézie
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
523GDK Geodézie
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
523GEO Geodézie česky KZ 1 1P+0C Předmět je vypsán
523GLB Geologie
 
česky KZ 1 1P+0C Předmět není vypsán
550MT3 Materiály a technologie III česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
523DNK6 Novodobé konstrukce pozemních staveb česky Předmět je vypsán
523DOPL Obalové pláště budov česky ZK ZK Předmět je vypsán
523PS8N Poruchy a rekon. staveb česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
523PS8K Poruchy a rekon. staveb česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
523PS1 Pozem. stavitelství I
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
523PS1K Pozem. stavitelství I
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
523PS2 Pozem. stavitelství II česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
523PS2K Pozem. stavitelství II česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
523PS3B Pozem.stavitelství III česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
523PS3K Pozem.stavitelství III česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
523PS4K Pozem.stavitelství IV česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět je vypsán
523PS4B Pozem.stavitelství IVbc česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět je vypsán
523PS5B Pozem.stavitelství V česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
523PS5K Pozem.stavitelství V česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
523PS1B Pozemní stavitelství I česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
523PS1BK Pozemní stavitelství I česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
523PN1 Počítačové navrhování I česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
523DSK Stavební konstrukce, materiály a technologie česky Předmět je vypsán
523MAT Stavební materiály česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
523MATK Stavební materiály česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
523PS6N Vývoj.trendy ve stavit. česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
523PS6K Vývoj.trendy ve stavit. česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
523PS7N Vývojové trendy ve stavitelství - Konstrukční systémy pro 21. století česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
523PS7K Vývojové trendy ve stavitelství - Konstrukční systémy pro 21. století česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
SZBC státní zkouška bakalářská
 
Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra15123.html