Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
523GLB KZ 1 1P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství I
Anotace:

Charakteristika horninového prostředí, podzemní a povrchová voda,eroze, sesuvy,seismicita území, geofaktory v územně plánovacím záměru

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Orientace v interakci mezi stavbou a horninovým prostředím a ve významu geologie ve stavební činnosti

Studijní materiály:

Přednášky, Q. Záruba :Základy geologie a petrografie pro stavební fakultu

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12019605.html