Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pozem. stavitelství I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
523PS1 Z,ZK 3 2P+1C česky

Zápis předmětu 523PS1 musí předcházet zápisu předmětu 523PS2 v některém z předchozích semestrů.

Úspěšné absolvování předmětu 523PS1 je podmínkou pro zápis na předmět 523PS3B.

Zápočet z předmětu 523PS1 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 523PS2

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství I
Anotace:

Základní terminologie členění stavebních objektů, výkonové fáze procesu výstavby, vývoj stavění, obecně technické požadavky na výstavbu, aspekty udržitelného rozvoje. Konstrukční systémy budov, svislé, vodorovné a předsazené nosné konstrukce v materálových, technologických a konstrukčních variantách.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní orientace v problematice navrhování jednotlivých konstrukčních částí pozemních staveb na základě sumarizace obecně technických požadavků.

Studijní materiály:

Konstrukce pozemních staveb 10, P. Hájek a kol., ČVUT, 2004, Pozemní stavitelství - cvičení II., M. Hanák, ČVUT, 2002, Stavební konstrukce, D. Neumann, L. Rougen, U. Weinbrenner, V. Hestermann, Jaga, 2005, Navrhování staveb, E. a P. Neufert, Consultinvest, 1995

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12038105.html