Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pozem.stavitelství IV

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
523PS4K Z,ZK 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Luboš Káně
Přednášející:
Petr Jůn, Luboš Káně, Zdeněk Kutnar, Marek Novotný
Cvičící:
Jaroslava Babánková, Luboš Káně, Marek Novotný
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství I
Anotace:

Navrhování střech a hydroizolační ochrany spodní stavby budov.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Podzemní části budov - 1 přednáška, ploché střechy - 2 přednášky, šikmé střechy - 2 přednášky. V každé oblasti:

- rozbor namáhání staveb a konstrukcí,

- přehled konstrukčních a materiálových řešení,

- navrhování skladeb konstrukcí,

- principy řešení konstrukčních detailů.

Osnova cvičení:

Spodní stavba:

Přehled systémů ochrany stavby před vodou. Aplikace poznatků z výuky PS 1, 2 a 4 pro vhodnou volbu pažení jámy, konstrukce suterénu a systému ochrany stavby před vodou podle namáhání tlakovou vodou a podle místa stavby. Skladba konstrukce suterénu včetně pomocných vrstev a pažení jámy, rozměry vrstev, tolerance. Rozměry stavebních zásahů do okolí suterénu (pažení, kotvy, výkop, vrty, injektáže ….). Právo stavby, vztah k sousedním pozemkům, vliv na umístění a tvar budovy.

Střechy s povlakovou hydroizolací:

Řešení plochých střech pro různá využití a různé parametry vnitřního prostředí - jednoplášťová klasická skladba, tepelná izolace dle zatížení provozními vrstvami, hydroizolace dle potřebné spolehlivosti, provozní souvrství dle využití střechy. Řešení odvodnění. Řešení konstrukčních detailů ovlivňujících vzhled budovy a užívání střechy (okapní hrana, atika popř. se zábradlím, vstup na střechu z interiéru, kontejnery pro vysokou zeleň, rozhraní ploch s různým využitím).

Klempířské konstrukce:

Druhy plechů, obvyklé tloušťky, obvyklé profily dle využití, připevňování, řešení dilatace.

Střechy se skládanou krytinou (šikmé):

Principy konstrukce krovů pro vytvoření volného prostoru podkroví včetně masivní šikmé desky. Skladba s tepelnou izolací pod a mezi krokvemi, skladba s tepelnou izolací nad krokvemi nebo nad masivní šikmou deskou. Větrání střech, ochrana dřevěných prvků. Řešení konstrukčních detailů ovlivňujících vzhled budovy (okraj u okapu a návaznost na fasádu, hřeben a nároží). Osvětlovací prvky pro šikmé střechy.

Cíle studia:

Znalost navrhování základních typů plochých i šikmých střech - skladby i detaily. Znalost základních principů ochrany spodní stavby před vodou ve vazbě na požadavky, na způsob založení a konstrukci suterénu, na řešení stavební jámy a na zateplení suterénu. Znalost vlivu konstrukce suterénu, pažení stavební jámy a postupu výstavby na umístění a tvar budovy s ohledem na právo stavby na přilehlých pozemcích.

Znalost navrhování základních typů plochých s různými provozy i šikmých střech - skladby i detaily.

Studijní materiály:

ČSN 73 1901-1 až 3: 2020 Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení, Část 2: Střechy se skládanou krytinou, Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi.

Pravidla pro navrhování a provádění střech, CKPT: 2014.

Pravidla pro navrhování a provádění klempířských konstrukcí, CKPT: 2021.

Směrnice ČHIS 01: 2012 Hydroizolační technika - Ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti.

Podklady na Moodle.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T9:105
Káně L.
Novotný M.

09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna

místnost T9:548
Novotný M.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Seminární místnost
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5147306.html