Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Povinně volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
B6B39TDM 3D modelování KZ 5 0+4+4 Předmět je vypsán
BD6B32DSV Distribuované systémy a výpočty
 
Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
B6B32DSV Distribuované systémy a výpočty Z,ZK 5 2+2+2 Předmět je vypsán
BD6B16FIP Finance a podnikání
 
česky Z,ZK 5 14+6 Předmět není vypsán
B6B16FIP Finance a podnikání Z,ZK 5 2+2+2 Předmět je vypsán
B6B16MPR Metody pro plánování a rozhodování Z,ZK 5 2+2+2 Předmět je vypsán
BD6B16MPR Metody pro plánování a rozhodování
 
česky Z,ZK 5 14+6 Předmět není vypsán
B0B39MM1 Multimedia 1 česky Z,ZK 6 2+2L Předmět je vypsán
BD6B37MM2 Multimedia 2 Z,ZK 5 14+6l Předmět je vypsán
B6B37MM2 Multimedia 2 Z,ZK 5 2+2l Předmět je vypsán
B6B32ST2 Pokročilé síťové technologie Z,ZK 5 2+2+4 Předmět je vypsán
BD6B32ST2 Pokročilé síťové technologie
 
Z,ZK 5 14+6 Předmět není vypsán
B6B39PDA Principy tvorby mobilních aplikací Z,ZK 6 2+2c Předmět je vypsán
B6B16ISP Procesní řízení Z,ZK 5 2+2+2 Předmět je vypsán
BD6B16ISP Procesní řízení česky Z,ZK 5 14+6 Předmět je vypsán
B0B39PGR Programování grafiky Z,ZK 6 2+2c Předmět je vypsán
B6B36SPS Správa počítačových sítí Z,ZK 5 2+2c Předmět je vypsán
BD6B36SPS Správa počítačových sítí Z,ZK 5 14+6c Předmět je vypsán
BD6B32SOS Síťové operační systémy Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
B6B32SOS Síťové operační systémy Z,ZK 5 2+2+2 Předmět je vypsán
BD6B32TKS Telekomunikační sítě Z,ZK 5 14+6 Předmět je vypsán
B6B32TKS Telekomunikační sítě Z,ZK 5 2+2+2 Předmět je vypsán
B6B39TUR Testování uživatelských rozhraní česky Z,ZK 5 2+2+2 Předmět je vypsán
B0B39KAJ Vývoj klientských aplikací v Javascriptu Z,ZK 5 2+2c Předmět je vypsán
B6B16ZMI Získávání marketingových informací Z,ZK 5 2+2+2 Předmět je vypsán
BD6B16ZMI Získávání marketingových informací
 
česky Z,ZK 5 14+6 Předmět není vypsán
Platnost dat k 25. 6. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30012465-BSITMPV-K.html