Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Procesní řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD6B16ISP Z,ZK 5 14KP+6KS česky
Přednášející:
Pavel Náplava (gar.)
Cvičící:
Pavel Náplava (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou procesního řízení. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se všemi aspekty, které procesní řízení obnáší. Od definice procesu, rozdělení procesů, měření jejich výkonnosti, roli lidského faktoru až po způsoby a možnosti implementace procesního řízení za účelem automatizace nebo změny fungování společnosti. Zvláštní důraz je kladen na evidenci a řízení rizik. V rámci praktické části si studenti postupně projdou a procvičí fázi sběru informací o zákazníkovi, fázi popisu chování zákazníka v notaci BPMN a fázi implementace vybraných procesů v konkrétním nástroji. Práce je založena na týmové spolupráci a aktivní komunikaci s virtuálním zákazníkem.

Požadavky:

Základní znalosti podnikové informatiky a informačních systémů

Základní znalosti o fungování firmy

Základy programování v Javascriptu + základní znalost SQL

Doporučená literatura:

- Brealey R.A., Myers S.C., Teorie a praxe firemních financí, Praha: Victoria Publishing, 1994

- L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá, Podniková informatika, GRADA, 2009

- Thau, D., Velký průvodce JavaScriptem, GRADA, 2009

Osnova přednášek:

1. Úvod, seznámení s problematikou BPM, aktuální stav, trendy.

2. Notace pro popis procesů - srovnání notací BPMN, EPC, UML.

3. Klíčové ukazatele, KPI, vyhodnocování procesů v praxi.

4. Reengineering procesů, procesní optimalizace.

5. Typy organizací - funkční, projektová, procesní.

6. Procesní kancelář, procesní řízení v praxi.

7. Nástroje pro popis a podporu BPM I a II.

8. Životní cyklus BPM, prezentace vybraného nástroje.

9. Praktické využití procesního řízení v IT, ITIL.

10. Rizika a jejich role v procesním řízení.

11. Nástroje pro řízení rizik a jejich praktické využití.

12. Integrace podnikových procesů formou SOA, ESB nástroje pro integraci procesů.

13. Prezentace vybraného praktického projektu(ů), spojeného s procesním řízením.

14. Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s náplní práce procesního analytika, simulátor INNOV8.

2. Základy modelování v notaci BPMN, zadání týmových projektů.

3. Týmový projekt - sběr dat.

4. Týmový projekt - prezentace a obhajoby výstupů týmových projektů.

5. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).

6. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).

7. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).

8. TEST.

9. Zadání semestrálních projektů, diskuse nad zadáním, práce na semestrálních projektech.

10. Rizika a jejich řízení - procvičení tematiky, zadání domácích prací,

11. Rizika a jejich řízení - prezentace a obhajoba domácích prací.

12. Práce na semestrálních projektech.

13. Práce na semestrálních projektech.

14. Rezerva, zápočet, prezentace semestrálních projektů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

- Grasseová, M. a kol., Procesní řízení, 2008, Computer Press

- Šmída, F., Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě, 2007, Grada Publishing

- Grasseová, M. a kol., Analýza podniku v rukou manažera, 2010, Computer Press

- Svozilová A., Zlepšování podnikových procesů, 2012, Grada Publishing

- Řepa V., Procesně řízená organizace, Grada, 2012

- Silver, B., BPMN Method and Style, 2nd Edition, with BPMN Implementer's Guide, Cody-Cassidy Press, 2011

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4543406.html