Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Principy tvorby mobilních aplikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B39PDA Z,ZK 6 2P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Absolvent předmětu získá přehled o vlastnostech a limitech mobilních technologií. Seznámí se s principy návrhu mobilních aplikací . Výklad je zaměřen na specifické problémy spojené s omezeními a novými vlastnostmi mobilních zařízení. Důraz je kladen na maximální využití informací o prostředí, ve kterém je mobilní aplikace používána. Předmět není zaměřen na seznámení studentů základní programovací techniky pro vývoj mobilních aplikací - tuto dovednost student buď má, nebo si ji osvojí samostudiem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B39PDA

Požadavky:

Znalost vyšších programovacích jazyků (např. Java, C++, C#).

Detaily o předmětu viz https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2019

Osnova přednášek:

A. Principy návrhu

- Využití obrazovky (malá obrazovka, orientace, flexibilní uživatelská rozhraní

- seskupování informace, prezentace informace v seznamech

- balení informace

- scrolovací mechanizmy)

- Uživatelská interakce (řešení uživatelského vstupu /vstupní zařízení, vstupní metody, minimalizace vstupu textu/

- přímé označování objektů /problémy dotykové obrazovky - mouse over, otevřít vs. vybrat/

- multimodální interakce)

- Návrh obecně (- pravidla návrhu UI

- podivné chování aplikací v mobilním prostředí)

- Využití kontextu (

- řešení častých změn kontextu

- využití rozličných parametrů kontextu

- uživatelská rozhraní řízená kontextem - jak zvýšit efektivitu, přesnost a jednoduchost)

- Testování použitelnosti v mobilním prostředí

B. Vývojové platformy (- iOS

- Android OS)

C. Mobilní technologie (

- bezdrátová komunikace /WiFi, Bluetooth, GPS, GSM/

- speciální interakční metody /akcelerometry, gyroskopy, vibrace, kompas, blikající kontrolky, haptická gesta/)

Osnova cvičení:

1. Přiřazení a konzultace semestrálních prací

2. Konzultace předběžné verze D1 [analýza problémů k řešení], odevzdání D1

3. Příprava na D2 [mockup]

4. Workshop k D2 - výroba tzv. mockup

5. Konzultace předběžné verze D2, odevzdání D2

6. Příprava na D3 [elektronický prototyp]

7. Workshop k D3

8. Individuální práce na projektu

9. Konzultace předběžné verze D3, odevzdání D3

10. Příprava na D4 [finální aplikace]

11. Individuální práce na projektu

12. Individuální práce na projektu

13. Konzultace předběžné verze D4

14. Prezentace semestrální práce, odevzdání D4

Cíle studia:

Studium předmětu dá studentům schopnost navrhovat a implementovat aplikace pro mobilní prostředí.

Studijní materiály:

1. Jones M.,Marsden G. Mobile Interaction Design, Wiley, 2006

2. Weiss S. Handheld usability, Wiley, 2002

3. Cooper A., Reimann R., Vronin D. About Faces - The Essentials of Interaction Design, Wiley, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3132306.html