Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Multimedia 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD6B37MM2 Z,ZK 5 14KP+6KL česky
Přednášející:
František Rund, Miloš Klíma (gar.)
Cvičící:
František Rund, Miloš Klíma (gar.), Martin Bernas
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět se navzájem doplňuje s předmětem MM1 a zaměřuje se na hlubší proniknutí do oblasti metod zpracování multimediálního signálu a fyzikálních principů využívaných při jeho snímání, přenosu a reprodukci. První část předmětu je věnována vnímání vizuálního podnětu a barev člověkem a zohlednění těchto poznatků při práci s videosignálem v praxi. Druhá a podstatná část předmětu je věnována metodám zpracování a syntézy zvuku a předmět je zakončen tématy věnovanými metodám kreativní práce se zvukem. Cvičení jsou zaměřena na laboratorní experimenty v multimediálním komplexu katedry radioelektroniky, popř. IIM, součástí je zpracování semestrálního projektu. Předmět je optimalizován pro informatické obory.

Požadavky:

Je předpokládána znalost základů na úrovni kurzu Multimédia 1, v rozsahu příslušných skript.

Osnova přednášek:

1. Vnímání obrazové informace, anatomie a fyziologie vidění a hodnocení kvality.

2. Zobrazovací soustavy, kolorimetrie.

3. Prostředky snímání obrazu - obrazové senzory.

4. Prostředky reprodukce obrazu - obrazové displeje.

5. Metody předzpracování a digitalizace obrazu.

6. Standardy pro kompresi a přenos obrazu a videa.

7. Metody zpracování číslicového signálu - průchod signálu lineární soustavou, operace v časové a kmitočtové rovině.

8. Algoritmy zvukových efektů - filtry, zpožďovací efekty, dynamické procesory, modulační a nelineární efekty, prostorové efekty.

9. Syntéza zvuku - algoritmy syntézy zvuku, součtová, rozdílová a další typy syntéz.

10. Standardy pro kompresi a přenos zvuku.

11. Nástroje pro generování a zpracování zvuku v reálném čase.

12. Snímání stereofonního a vícekanálového zvuku.

13. Ozvučování prostorů, vícekanálové systémy.

14. Kompozice elektronické hudby a zvukový design.

Osnova cvičení:

1. Úvod, obsah cvičení, podmínky zápočtu, bezpečnost, zadání projektu.

2. Základy práce v televizním studiu a zpracování videosignálu (Adobe Premiere).

3. Filmová postprodukce - vizuální efekty, animace (Adobe After Effects).

4. Zpracování obrazu (Adobe Photoshop) a DVD authoring (Adobe Encore).

5 Hodnocení vlastností obrazových senzorů a displejů.

6. Hodnocení vlastností obrazových kompresních standardů (MPEG-2, H.264).

7. Základní vlastnosti zvukového signálu - analýza (Adobe Audition).

8. Základní prostředky pro zpracování signálu (filtry a další efekty v Adobe Audition).

9. Digital Audio Workstation - vícestopý editor, operace v reálném čase (Adobe Audition).

10. Zpožďovací, prostorové a nelineární efekty (Adobe Audition, VST pluginy).

11. Součtová a rozdílová syntéza zvuku.

12. Stereo a vícekanálové snímání a reprodukce zvuku.

13. Zápočtový test.

14. Prezentace projektů, zápočet.

Cíle studia:

Prohloubení znalostí principů a metod multimediální techniky s ohledem na potřeby studentů informatických oborů.

Studijní materiály:

Vzhledem k šíři a přehledovému charakteru předmětu není povinná literatura stanovena, pouze doporučená:

1. Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha 1996.

2. Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.

3. Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.

4. Levický Dušan, Multimediálne telekomunikácie, ELFA 2002.

5. Zölzer Udo, DAFX - Digital Audio Effects, John Wiley & Sons, 2011.

6. Syrový Václav, Hudební akustika. NAMU 2008.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:B3-554

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4541406.html