Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Multimedia 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD6B37MM2 Z,ZK 5 14KP+6KL česky
Přednášející:
František Rund, Miloš Klíma (gar.)
Cvičící:
František Rund, Miloš Klíma (gar.), Martin Bernas
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět se navzájem doplňuje s předmětem MM1 a zaměřuje se na hlubší proniknutí do oblasti metod zpracování multimediálního signálu a fyzikálních principů využívaných při jeho snímání, přenosu a reprodukci. První část předmětu je věnována vnímání vizuálního podnětu a barev člověkem a zohlednění těchto poznatků při práci s videosignálem v praxi. Druhá a podstatná část předmětu je věnována metodám zpracování a syntézy zvuku a předmět je zakončen tématy věnovanými metodám kreativní práce se zvukem. Cvičení jsou zaměřena na laboratorní experimenty v multimediálním komplexu katedry radioelektroniky, popř. IIM, součástí je zpracování semestrálního projektu. Předmět je optimalizován pro informatické obory.

Požadavky:

Je předpokládána znalost základů na úrovni kurzu Multimédia 1, v rozsahu příslušných skript.

Osnova přednášek:

1. Metody zpracování číslicového signálu - průchod signálu lineární soustavou, operace v časové a kmitočtové rovině.

2. Algoritmy zvukových efektů - filtry, zpožďovací efekty, dynamické procesory, modulační a nelineární efekty, prostorové efekty.

3. Metody záznamu zvukového signálu. Algoritmy pro rekonstrukci - odstranění vad - zvukového signálu.

4. Metody a standardy pro kompresi zvuku. Hodnocení signálu z hlediska vnímání.

5. Snímání, zpracování a reprodukce stereofonního a vícekanálového zvuku.

6. Syntéza zvuku - algoritmy syntézy zvuku, součtová, rozdílová a další typy syntéz.

7. Kompozice elektronické hudby a zvukový design.

8. Vnímání obrazové informace, anatomie a fyziologie vidění a hodnocení kvality.

9. Zobrazovací soustavy, kolorimetrie.

10. Prostředky snímání obrazu - obrazové senzory.

11. Prostředky reprodukce obrazu - obrazové displeje.

12. Metody předzpracování a digitalizace obrazu.

13. Standardy pro kompresi a přenos obrazu a videa.

14. Rezerva, nové trendy v multimediální technice

Osnova cvičení:

1. Úvod, obsah cvičení, podmínky zápočtu, bezpečnost. Úvod do SW pro zpracování zvuku.

2.Seznámení se základními vlastnostmi (zvukového) signálu v audio editoru

3. Základní prostředky pro zpracování signálu (filtry a další efekty). Pokus s interferometrem.

4. Zvuk v prostoru, měření IR. Zpožďovací, prostorové a nelineární efekty.

5. Vstupní impedance reproduktoru. Efekty s nelineární převodní charakteristikou. DAW, operace v reálném čase.

6. Komprese a záznam signálu.

7. Zvuková syntéza a kompozice

8. Úvod do měření v obrazové a videotechnice

9. Kolorimetrie - měření základních barev TV přijímače

10. Měření kritického kmitočtu blikání

11. Měření a analýza videosignálu

12. Měření MTF kamery

13. Zápočtový test

14. Zápočet

Cíle studia:

Prohloubení znalostí principů a metod multimediální techniky s ohledem na potřeby studentů informatických oborů.

Studijní materiály:

Vzhledem k šíři a přehledovému charakteru předmětu není povinná literatura stanovena, pouze doporučená:

1. Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha 1996.

2. Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.

3. Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.

4. Levický Dušan, Multimediálne telekomunikácie, ELFA 2002.

5. Zölzer Udo, DAFX - Digital Audio Effects, John Wiley & Sons, 2011.

6. Syrový Václav, Hudební akustika. NAMU 2008.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:B3-554

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
místnost T2:B3-554

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 12. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4541406.html