Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Multimedia 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B39MM1 Z,ZK 6 2P+2L česky
Přednášející:
František Rund (gar.), Roman Berka (gar.), Libor Husník
Cvičící:
František Rund (gar.), Roman Berka (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Předmět vybaví studenty potřebnými znalostmi nezbytnými pro přípravu a zpracování multimediálního obsahu s využitím škály nástrojů podporujících různé kreativní přístupy. Přednášky jsou zaměřeny na prezentaci standardů, technologií, metod a postupů, které jsou v současné době používané v tvůrčím procesu jak v komerční tak i alternativní tvorbě. Prezentovaná témata zahrnují proces výroby multimediální aplikace, interaktivní multimediální aplikace, datové formáty a kompresní metody, technická zařízení pro pořizování videa, osvětlování a osvětlovací technika. Předmět se dotkne i problematiky archivace a distribuce multimediálního obsahu. Součástí kurzu je i vypracování projektu s využitím zmíněných technologií a nástrojů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B39MM1

Požadavky:

Znalost programování a využívání knihoven v jazyku Java nebo C++.

viz také https://cw.fel.cvut.cz/b201/courses/b0b39mm1/start

Osnova přednášek:

1. Pojem multimédia jako prostředek komunikace, oblasti aplikací.

2. Úvod do zvukové tvorby

3. Zvukové signály, popis a vnímání zvuku.

4. Číslicové zpracování a záznam zvukových signálů.

5. Technická zařízení pro snímání a reprodukci zvuku.

6. Prostorová akustika.

7. Ukládání obrazu a videa, datové formáty.

8. Snímání a záznam obrazu, technická zařízení.

9. Stereoskopie

10. Zpracování videa, střihové aplikace, kompozice videa.

11. Osvětlování, osvětlovací technika.

12. Technologie DVD a standardy.

13. Snímání pohybu

14. Archivace, distribuce a prezentace multimediálnío obsahu.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s prostředím a s předmětem

2. Zadání úloh

3. Zvuk a jeho vnímání, analýza zvukového signálu

4. Zpracování analogového a digitálního zvuku, základní efekty a editace

5. Elektroakustické měniče (mikrofony a reproduktory)

6. Prostorová akustika - zvuk v prostoru: měření a demonstrace, prostorové zvukové efekty

7. První kontrolní bod a konzultace

8. Práce na projektu

9. Práce na projektu

10. Druhý kontrolní bod a konzultace

11. Práce na projektu

12. Práce na projektu

13. Prezentace projektů

14. Prezentace projektů, zápočet

Semestrální práce: Jeden projekt v průběhu celého semestru.

Cíle studia:

Cílem kurzu je uvedení studenta do oblasti multimédií v širším kontextu aplikací v němž se uplatňuje celá řada postupů využívajících více ale i méně známé nástroje tak, aby student nezůstával u zažitých a tradičních představ, ale aby se naučil stávající přístupy a aplikace v oblasti multimédií rozvíjet a aplikovat i v dosud neznámých souvislostech.

Studijní materiály:

Berka a kol.: Multimédia I, skripta, ČVUT, 2016.

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/b201/courses/b0b39mm1/start
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:H1-24c
Berka R.
Rund F.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laboratoř
místnost T2:H1-24c
Berka R.
Rund F.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Laboratoř
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3132706.html