Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

institut ekonomických studií

Zajišťované studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
G63E4301 Advanced Topics in Financial Management anglicky Z 3 0P+2C Předmět je vypsán
U77E0004 Applied Materials in Technology
 
anglicky Předmět není vypsán
U77E0006 Artificial Intelligence
 
anglicky Předmět není vypsán
G16E2302 Business Process Management anglicky Předmět je vypsán
G63C0401 Competitive Intelligence
 
česky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
G63E2302 Controlling
 
anglicky Předmět není vypsán
G63C2301 Controllingové řízení česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
K63C2301 Controllingové řízení česky Předmět je vypsán
G63E1301 Corporate Financial Management anglicky Předmět je vypsán
U63C6301 Daňový systém ČR česky Předmět je vypsán
G00E3101 Diploma Thesis Project
 
anglicky Předmět není vypsán
16S3EFM Economic and Financial Modeling
 
anglicky Předmět není vypsán
G63E3301 Economic and Financial Modelling anglicky Předmět je vypsán
G63E0201 Economics of Climate Change
 
anglicky Předmět není vypsán
G63C9908 Ekonomická statistika
 
česky Předmět není vypsán
G63C1101 Ekonomická statistika
 
česky Předmět není vypsán
U63C5303 Ekonomika a vzdělávání česky Předmět je vypsán
U63C9930 Ekonomika vzdělávání
 
česky Z 5 12B Předmět není vypsán
U63C4301 Ekonomika vzdělávání KZ 6 12B Předmět je vypsán
U63C9929 Ekonomika vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
G63E2301 Financial Markets and Risk Management anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U63C5301 Finanční a daňový systém Předmět je vypsán
U63C9920 Finanční gramotnost
 
česky Předmět není vypsán
U63C9907 Finanční gramotnost
 
česky Předmět není vypsán
K63C2302 Finanční právo česky Předmět je vypsán
G63C2302 Finanční právo česky Předmět je vypsán
G63C0303 Finanční účetnictví
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
4912 German Intensive Course
 
Předmět není vypsán
G63E0202 Green Transition
 
anglicky Předmět není vypsán
G16E2501 HR Management Systems
 
anglicky Předmět není vypsán
U63C9922 Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
U16E3501 Human Resources Management
 
anglicky Předmět je vypsán
G77E2011 Industry 4.0
 
anglicky Předmět není vypsán
U63E1401 Informatics
 
anglicky Předmět není vypsán
U63C1401 Informatika česky ZK 3 0P+2C Předmět je vypsán
U63C4402 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání česky Z,ZK 6 16B Předmět je vypsán
U63C9931 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 
česky ZK 7 16B Předmět není vypsán
U63C3401 Informační systémy a projektování česky ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
U04E0205 Intercultural Communication
 
anglicky Předmět není vypsán
U63E0101 Introduction to Game Theory anglicky Předmět je vypsán
U00C4101 Jak psát kvalifikační práci česky Předmět je vypsán
U16C6501 Komunikační a manažerské dovednosti česky Předmět je vypsán
U63C3102 Logika česky Předmět je vypsán
U63C9926 Logika
 
česky Předmět není vypsán
U63C0201 Makroekonomická analýza česky Předmět je vypsán
G63C3201 Makroekonomická teorie česky ZK 3 0P+2C Předmět je vypsán
K63C3201 Makroekonomická teorie česky Předmět je vypsán
U63C4201 Makroekonomie česky Předmět je vypsán
U51E2301 Managerial Psychology anglicky Předmět je vypsán
U63C4401 Manažerská informatika česky Předmět je vypsán
U63C4403 Manažerská informatika – Microsoft 365 česky Předmět je vypsán
U63C5302 Manažerské nástroje a propočty česky Předmět je vypsán
U63C1101 Matematika 1 česky Předmět je vypsán
U63C2101 Matematika 2 česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U63E1101 Mathematics 1
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U63E1102 Mathematics 2
 
anglicky Předmět není vypsán
G63E2201 Microeconomic Theory
 
anglicky Předmět není vypsán
U63E3201 Microeconomics anglicky Předmět je vypsán
K63C2201 Mikroekonomická teorie česky ZK 3 24B Předmět je vypsán
G63C2201 Mikroekonomická teorie česky Předmět je vypsán
U63C3201 Mikroekonomie česky ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
G63C0201 Modelování v ekonomické analýze česky ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
K63C0301 Oceňování podniku a projektů Předmět je vypsán
G63C0301 Oceňování podniku a projektů česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U63C5101 Operační výzkum česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U63C1301 Podniková ekonomika česky Předmět je vypsán
G63C0302 Podniková krize česky Z,ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
K63C0302 Podniková krize Předmět je vypsán
U63C4302 Podnikové finance česky Předmět je vypsán
U63C1402 Počítačová gramotnost česky Předmět je vypsán
U63E4302 Principles of Corporate Finance
 
anglicky Předmět není vypsán
K63C4401 Projektování informačních systémů Z,ZK 6 20B Předmět je vypsán
G63C2401 Projektování informačních systémů
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
G63C4401 Projektování informačních systémů Předmět je vypsán
U77E0007 Selected Technologies A
 
anglicky Předmět není vypsán
U77E0005 Selected Technologies B
 
anglicky Předmět není vypsán
U63E0201 Social Determinants of Global Business Předmět je vypsán
U63E0401 Social and Political Impacts of Modern ICT
 
anglicky Předmět není vypsán
G63E1102 Statistical Analysis
 
anglicky Předmět není vypsán
K63C1102 Statistická analýza česky Předmět je vypsán
G63C1102 Statistická analýza Předmět je vypsán
U63C3101 Statistika 1 česky Předmět je vypsán
U63C4101 Statistika 2 česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U77E0002 Transportation Technology
 
anglicky Předmět není vypsán
U63C0401 Učíme v MS Teams česky Předmět je vypsán
U63C9908 Vnitropodnikové informační systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
U63C6401 Vnitropodnikové řízení česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U63C5401 Zpracování dat a informační bezpečnost
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U63C5402 Zpracování podnikových dat Předmět je vypsán
U63C3202 Základy ekonomie česky Z,ZK 6 16B Předmět je vypsán
U63C9928 Základy ekonomie
 
česky Předmět není vypsán
U63C3301 Účetnictví česky Předmět je vypsán
U63C4303 Účetnictví v České republice
 
česky Předmět není vypsán
K63C1301 Řízení podnikových financí česky Předmět je vypsán
G63C1301 Řízení podnikových financí česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 8. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra32163.html