Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Podniková ekonomika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C1301 Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Jan Procházka (gar.), Miroslav Sponer
Cvičící:
Jan Procházka (gar.), Miroslav Sponer
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Kurz je zaměřen na základní prvky a vazby v rámci podnikové ekonomiky. Zasazuje podnik do celkového rámce vztahů ekonomické teorie a základního ekonomického okolí. Vysvětluje smysl a vzájemné provázanosti základních podnikových informačních soustav. Dále cílí na taktické a provozní řízení, zejména se soustředí na řízení nákladů a výnosů z manažerského hlediska. Podrobně se věnuje provozním rozpočtům, kalkulaci nákladů na produkty, úvodu do podnikového účetnictví pro potřeby manažera. Při výuce využívá připravené případové studie a technicko-ekonomické modely.

Požadavky:

Zápočet

Test - 30 %

Final exam test 70 %

Zkouška:

Oral exam

Osnova přednášek:

1. Podnik, vymezení, cíle, důvody existence, předpoklady stabilního vývoje

2. Základní účetní výkazy a jejich vzájemné vazby - manažerský pohled.

3. Zakladatelský rozpočet.

4. Náklady - variabilní, fixní, přírůstkové, lineární nákladový model.

5. Výnosy, bod zvratu.

6. Kapacitní propočty.

7. Kalkulace nákladů.

8. Kalkulační systémy.

9. Optimalizace sortimentu s využitím kalkulací.

10. Využití kalkulací pro cenová omezení.

Osnova cvičení:

1. Rozvaha, VZZ, cash flow.

2. Zakladatelský rozpočet.

3. Náklady, lineární model, metody stanovení nákladové funkce

4. Analýza bodu zvratu, zisku, hranice klíčových veličin.

5. Kapacitní propočty.

6. Volba optimálního modelu výroby s ohledem na kapacitní omezení.

7. Kalkulace nákladů - přirážková, ve sdružené výrobě, dle hlavního výrobku, cílová.

8. Kalkulace ABC - případová studie.

9. Sortimentní optimum.

10. Využití kalkulací pro plánování odbytu a cen.

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni najít ekonomický princip v provozování podniku, vymezit základní cíle podniku a podnikání a popsat jejich dosah do řízení běžné podnikové činnosti, orientovat se ve vazbách základních účetních dokumentů z hlediska manažerských potřeb, sestavit krátkodobý plán hospodaření, stanovit kapacitní možnosti provozu,kvalifikovaně odhadnout vývoj nákladů, výnosů a zisku v závislosti na možnostech trhu, kalkulovat náklady a vytvářet rozpočty za použití různých metod adekvátních situacím, použít kalkulační nástroje k optimalizaci sortimentu, odlišit řízení zisku a cash flow, navrhovat opatření vedoucí ke stabilitě běžné činnosti podniku.

Studijní materiály:

Synek: Manažerská ekonomika

Zralý: Podniková ekonomika

Scholleová: Podniková ekonomika - sbírka příkladů a případových studií

Mikovcová, Scholleová: Praktikum Podniková ekonomika pro bakalářské studium

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost DEJ:103

10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
103
místnost DEJ:102

14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
102
místnost DEJ:102

17:45–19:15
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
102
místnost DEJ:210

12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Učebna
místnost DEJ:104

14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
104
místnost DEJ:104

17:45–19:15
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
104
místnost DEJ:209

12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4991406.html