Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Makroekonomie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C4201 ZK 3 2P+0C česky
Přednášející:
Petr Makovský (gar.)
Cvičící:
Petr Makovský (gar.)
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s nástroji a problémy makroekonomické analýzy na základní až středně pokročilé úrovni.

Požadavky:

Zkouška se uděluje na základě alespoň 50 % bodů ze zkouškového testu ve zkouškovém období.

Osnova přednášek:

Makroekonomické veličiny

Spotřeba a investice, mezičasová volba

Trh peněz

Chování měnového kurzu

Měnová a fiskální politika

Model AD-AS

Inflace a nezaměstnanost

Ekonomický růst

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s nástroji makroekonomické analýzy a jejich uplatněním na základních až středně pokročilých problémech současné ekonomiky.

Studijní materiály:

Pošta V (2019) Ekonomie pro bakalářské studium na MÚVS ČVUT v Praze. Volně dostupné

Pošta V (2018) Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky, C.H. Beck.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5451306.html