Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
2121027 Aerodynamika česky Předmět je vypsán
2123003 Aerodynamika česky Předmět je vypsán
2121032 Aerodynamika strojů
 
česky Předmět není vypsán
W12O001 Anemometrické metody ve strojírenství ZK 45 ZK 45 Předmět je vypsán
2123991 Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
2123985 Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
E123991 Bakalářská práce
 
Předmět není vypsán
E123992 Bakalářská práce
 
Předmět není vypsán
2123992 Bakalářská práce, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
 
česky Předmět není vypsán
2123981 Bakalářská práce, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
 
česky Předmět není vypsán
W12G001 Biotermodynamika
 
ZK 45 ZK 45 Předmět je vypsán
2123998 Diplomová práce
 
česky Předmět není vypsán
2121056 Dynamika plynů
 
česky Předmět není vypsán
W12T001 Dynamika plynů ZK 45 ZK 45 Předmět je vypsán
2126010 Dějiny techniky - letectví
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
2122020 Experiment v aplikované mechanice
 
Předmět není vypsán
E121037 Experimental Hydro and Thermodynamic
 
Z,ZK 5 2+2 Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
2121035 Experimentální aerodynamika
 
česky Předmět není vypsán
2126015 Experimentální mechanika tekutin a termodynamika
 
Z 3 0+3 Předmět není vypsán
E121502 Fluid Dynamics Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
E121500 Fluid Dynamics
 
Předmět není vypsán
E12A500 Fluid Dynamics A
 
Předmět není vypsán
E12A502 Fluid Dynamics A ZK 3 0P+0C Předmět je vypsán
W12T007 Hydraulické stroje česky ZK 60 ZK 60 Předmět je vypsán
E121047 Hydro a termodynamika, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky Předmět je vypsán
2121047 Hydro a termodynamika, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky česky Předmět je vypsán
2121042 Hydrostatická čerpadla a převody česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
E126015 Laboratory Experiments in Hydromechanics and Thermodynamics
 
Předmět není vypsán
2121052 Malé vodní turbíny
 
česky Předmět není vypsán
2122041 Malé vodní turbíny
 
česky Předmět není vypsán
2126041 Malé vodní turbíny česky Předmět je vypsán
2122042 Malé vodní turbíny
 
česky Předmět není vypsán
2121502 Mechanika tekutin česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
2121500 Mechanika tekutin
 
česky Předmět není vypsán
R126035 Mechanika tekutin - seminář česky Předmět je vypsán
R126033 Mechanika tekutin - seminář
 
Předmět není vypsán
2126033 Mechanika tekutin - seminář
 
česky Předmět není vypsán
2126035 Mechanika tekutin - seminář česky Z 3 0P+3S Předmět je vypsán
212A500 Mechanika tekutin A
 
česky Předmět není vypsán
212A502 Mechanika tekutin A česky ZK 3 0P+0C Předmět je vypsán
W12O002 Metodika experimentálních prací
 
ZK 45 ZK 45 Předmět není vypsán
2126029 Nestacionární proudění a hemodynamika Z 3 2P+1C Předmět je vypsán
2122005 Nestacionární proudění a hemodynamika
 
Předmět není vypsán
2122092 Oborový projekt
 
Předmět je vypsán
2122091 Oborový projekt - Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
 
česky Předmět není vypsán
E122121 Oborový projekt I., Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
 
Předmět je vypsán
2122121 Oborový projekt I., Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky česky Předmět je vypsán
E122122 Oborový projekt II., Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
 
Předmět není vypsán
2122122 Oborový projekt II., Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
 
česky Předmět není vypsán
2126060 Odborná praxe česky Z 2 40hod Z 2 40hod Předmět je vypsán
W12U001 Pedagogická praxe Z 0P+4C Z 0P+4C Předmět je vypsán
2126043 Počítačem řízený experiment I. - LabView česky Z 4 0+4 Předmět je vypsán
2126044 Počítačem řízený experiment II. - LabView
 
česky Z 3 0+3 Předmět není vypsán
W12O004 Počítačová dynamika tekutin ZK 45 ZK 45 Předmět je vypsán
E121043 Počítačová mechanika tekutin
 
Předmět není vypsán
2121044 Počítačová mechanika tekutin česky Předmět je vypsán
2121043 Počítačová mechanika tekutin česky Předmět je vypsán
2126031 Praktická aerodynamika
 
Z 3 0+3 Předmět není vypsán
E122091 Projekt
 
Předmět není vypsán
2123111 Projekt I. česky Předmět je vypsán
2123112 Projekt II.
 
česky Předmět není vypsán
E123113 Projekt III
 
Předmět není vypsán
2123113 Projekt III. česky Předmět je vypsán
2126040 Projektování termoplastových a potrubních systémů česky Z 0 2P+1C Předmět je vypsán
W12T003 Proudění stlačitelné tekutiny ZK 60 Předmět je vypsán
W12P001 Publikace k tématu disertační práce
 
Z Z Předmět není vypsán
2123018 Přenos tepla a hmoty
 
česky Předmět není vypsán
W12R001 Rešerše stavu problematiky DP Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět je vypsán
2123894 Seminář k bakalářské práci
 
česky Předmět není vypsán
W12S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět je vypsán
2121004 Technická termodynamika
 
Předmět není vypsán
2121016 Teoretická mechanika tekutin česky Předmět je vypsán
2126037 Teoretické a historické aspekty vývoje aerodynamických zařízení
 
česky Předmět není vypsán
2121055 Termodynamika
 
česky Předmět není vypsán
W12E001 Termodynamika kontinua
 
ZK 45 ZK 45 Předmět není vypsán
2126024 Termofyzikální vlastnosti tekutin
 
Z 4 3+1 Předmět není vypsán
2121023 Termomechanika
 
česky Předmět není vypsán
2121046 Termomechanika
 
česky Předmět není vypsán
R126036 Termomechanika - seminář
 
česky Z 3 0P+3S Předmět není vypsán
R126034 Termomechanika - seminář
 
Předmět není vypsán
2126034 Termomechanika - seminář
 
česky Předmět není vypsán
2126036 Termomechanika - seminář
 
česky Z 3 0P+3S Předmět není vypsán
212A023 Termomechanika A
 
česky Předmět není vypsán
212A046 Termomechanika A
 
česky Předmět není vypsán
E121060 Thermo and Mass Transfer
 
Z,ZK 5 2+2 Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
E121023 Thermomechanics Předmět je vypsán
E121046 Thermomechanics
 
Předmět není vypsán
E12A046 Thermomechanics A
 
Předmět není vypsán
E12A023 Thermomechanics A
 
Předmět není vypsán
W12G002 Turbulence v atmosféře
 
ZK 45 Předmět je vypsán
W12O005 Vnitřní aerodynamika při vysokých rychlostech ZK 45 Předmět je vypsán
2126032 Vybrané statě z mechaniky tekutin a termomechaniky
 
česky Předmět není vypsán
2122022 Vybrané statě z čerpací techniky
 
česky Předmět není vypsán
W12T004 Vyšší mechanika tekutin ZK 45 ZK 45 Předmět je vypsán
W12T006 Vyšší termodynamika ZK 45 ZK 45 Předmět je vypsán
W12T005 Základy vnitřní aerodynamiky kompresorů, ventilátorů a čerpadel
 
ZK 60 Předmět je vypsán
2121041 Čerpací technika
 
česky Předmět není vypsán
2121051 Čerpací technika v energetických systémech
 
česky Předmět není vypsán
2121050 Čerpadla pro energetiku
 
česky Z,ZK 4 2+1 Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra12112.html