Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Počítačová mechanika tekutin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121044 Z,ZK 4 3P+1C česky
Přednášející:
Tomáš Hyhlík (gar.)
Cvičící:
Tomáš Hyhlík (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět rozvíjí poznatky získané v předmětu Mechanika tekutin a doplňuje získané poznatky o oblast počítačové dynamiky tekutin. Důraz je kladen na pochopení základních principů počítačového modelování proudění tekutin za použití komerčních programů. Jsou řešeny vybrané úlohy vnitřní a vnější aerodynamiky.

• Úvod do počítačové dynamiky tekutin (diskuse současného stavu, aplikace, pre-processing, post-processing, …)

• Výchozí rovnice dynamiky tekutin (Reynoldsův transportní teorém, bilance obecné veličiny, zákony zachování…)

• Výchozí systém rovnic pro řešení proudění stlačitelné versus nestlačitelné tekutiny

• Fyzikální význam rovnic eliptického, parabolického a hyperbolického typu, diskuse okrajových podmínek

• Úvod do modelování turbulence (měřítka turbulentního proudění, diskuse modelování turbulence, …)

• Statistické modely turbulence (vznik k-epsilon a k-omega modelu turbulence, určení konstant modelů turbulence, …)

• Diskretizace zjednodušených modelů za použití metody konečných diferencí

• Metoda konečných objemů

• Diskretizace rovnice s konvekcí a difuzí za použití metody konečných objemů

• Konvektivní schémata v metodě konečných objemů (upwind schéma, mocninné schéma, …)

• Vazba tlaku a rychlosti při numerickém řešení proudění nestlačitelné

• Algoritmy numerického řešení proudění nestlačitelné tekutiny (metoda tlakových korekcí, …)

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• H. K. Versteeg, W. Malalasekera, An Introduction to Computational Fluid Dynamics, Pearson Education Limited, 2007

• J. H. Ferziger, M. Peric, Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer, 2002

• P. A. Durbin, B. A. Pettersson Reif, Statistical Theory and Modelling for Turbulent Flows, Wiley, 2001

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5931206.html