Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Čerpací technika v energetických systémech

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121051 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

tudenti se podrobněji seznámí se základními typy hydrostatických a hydrodynamických čerpadel, jejich konstrukcí a s jejich provozními vlastnostmi. Dále se seznámí s problematikou bezpečného, hospodárného a spolehlivého provozu hydrostatických a hydrodynamických čerpadel v energetických systémech a získají komplexnější orientaci v problematice volby typu, konstrukčního řešení a provozu čerpadel zařazených do systémů pro čerpání kapalin.

•Fyzikální vlastnosti kapalin. Základní zákony hydromechaniky aplikované v oboru čerpací techniky.

•Laminární a turbulentní proudění newtonských a nenewtonských kapalin v potrubí.

•Základní prvky energetických hydraulických systémů a jejich účel.

•Druhy a materiály potrubí používaných v energetických hydraulických systémech. Typy, druhy, provedení a provoz potrubních armatur a jejich charakteristiky. Stanovení třecích a místních hydraulických ztrát v hydraulickém systému. Charakteristika potrubí a její změny. Problematika aplikace plastů v potrubní technice.

•Třídění, druhy, typy, vlastnosti a konstrukční koncepce čerpadel používaných v potrubních systémech pro čerpání kapalin. Parametry a charakteristiky čerpadel, měrné otáčky čerpadel. Oblasti použití různých typů čerpadel, volba vhodného čerpadla pro daný případ čerpací techniky. Problematika určení charakteristik čerpadel (měření, čerpání kapalin s vysokou viskozitou, čerpání kapalin obsahujících vzduch nebo částice pevné látky).

•Vazba charakteristiky potrubí a charakteristiky čerpadla, provozní bod hydraulického systému.

•Sériové a paralelní řazení potrubí a čerpadel v systému.

•Způsoby řízení parametrů hydraulického systému.

•Kavitace a protikavitační opatření v komponentech zařízení čerpací techniky.

•Hydrodynamický ráz v potrubních systémech a způsoby omezení jeho účinků.

•Typické závady systémů čerpací techniky.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

Melichar, J.: Úvod do čerpací techniky. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. 155 s., ISBN 978-80-01-05056-9

Doporučená:

Melichar, J.: Hydraulické a pneumatické stroje. Část čerpadla. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 139 s., ISBN 978-80-01-04383-7

Bláha J., Brada K.: Hydraulické stroje - technický průvodce. SNTL Praha, 1991.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5931306.html