Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Mechanika tekutin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121502 Z,ZK 5 3P+2C česky
Přednášející:
Tomáš Hyhlík (gar.), Petr Jančík, Pavel Šafařík
Cvičící:
Tomáš Hyhlík (gar.), Adam Bláha, Petr Jančík, David Kohout, Jiří Polanský, Michal Schmirler, Hana Schmirlerová, Pavel Sláma, Jakub Suchý, Viktor Syrovátka, Pavel Šafařík
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a zákony v oblasti hydrostatiky a dynamiky tekutin. Základní předmět je zaměřen především na získání základních dovedností a schopnost řešení praktických úloh. V předmětu A je kladen větší důraz na teoretický základ probíraných pojmů a na odvození základních vztahů a souvislosti mezi pojmy. Předmět A je zapsán společně s předmětem Mechanika tekutin. Rozčlenění výuky je shodné, navíc je vyžadována hlubší znalost teoretických partií včetně odvození klíčových vztahů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

01. Hydrostatika. Pascalův zákon. Základní rovnice. Archimedův zákon. Absolutní a relativní rovnováha. Eulerova rovnice hydrostatiky a její integrace.

02. Síly na stěnu. Metody výpočtu. Určení působiště a směru.

03. Základní rovnice dynamiky tekutin - rovnice kontinuity a pohybové rovnice, rovnice energetická. Souvislost s pojmy probíranými v předmětu Termomechanika.

04. Proudění ideální tekutiny. Výtok z nádob. Výtok reálné tekutiny. Přepad. Průtok zatopeným otvorem.

05. Proudění ideální tekutiny trubicí. Základní rovnice. Proudění reálné tekutiny. Místní a třecí ztráty.

06. Nestacionární proudění v proudové trubici. Vodní ráz. Absolutní a relativní průtok.

07. Dynamické účinky proudící tekutiny. Propulsní síla. Průtok lopatkovým kolem. Eulerova čerpadlová a turbínová rovnice.

08. Laminární proudění, proudění v trubici kruhového průřezu. Analyticky řešitelné případy laminárního proudění. Turbulentní proudění. Charakteristiky turbulence. Proudění v trubici kruhového průřezu. Obtékání rovinné desky, vývoj mezní vrstvy. Odpor.

09. Obtékání těles. Vztlak a odpor. Odtržení proudu. Obtékání koule a válce. Obtékání leteckého profilu. Polára.

10. Základy teorie podobnosti. Rozměrová analýza. Podobnostní čísla a zákony.

11. Proudění stlačitelné tekutiny. Jedno rozměrové izoentropické proudění. Výtoková a maximální rychlost. Rychlost zvuku. Machovo číslo. Kritický stav. Hugeniotova věta.

12. Kolmá adiabatická rázová vlna. Proudění tryskami a difuzory. Proudění za nenávrhových podmínek. Aerodynamické ucpání.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Nožička, J.: Mechanika tekutin. Česká republika - nakladatelství ČVUT, Praha 2007.

Pěta, M.: Mechanika tekutin - sbírka příkladů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.

Nožička, J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:D1-366
Hyhlík T.
08:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 366
místnost T4:C1-310
Šafařík P.
16:45–18:30
(přednášková par. 3)
Dejvice
Učebna 310
místnost T4:C2-337
Jančík P.
08:00–10:30
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna 337
místnost T4:C1-310
Šafařík P.
16:45–18:30
(paralelka 30)
Dejvice
Učebna 310
místnost T4:A1-505d
Šafařík P.
12:30–14:00
(paralelka 1)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Bláha A.
14:15–15:45
(paralelka 2)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Bláha A.
16:00–17:30
(paralelka 3)
Dejvice
Učebna 505d
Út
místnost T4:A1-505d
Schmirlerová H.
12:30–14:00
(paralelka 4)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Schmirler M.
14:15–15:45
(paralelka 5)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Syrovátka V.
16:00–17:30
(paralelka 6)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Syrovátka V.
17:45–19:15
(paralelka 7)
Dejvice
Učebna 505d
St
Čt

místnost T4:A1-505d
Kohout D.
07:15–08:45
(paralelka 8)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Kohout D.
09:00–10:30
(paralelka 9)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Polanský J.
10:45–12:15
(paralelka 10)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Sláma P.
12:30–14:00
(paralelka 11)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d

14:15–15:45
(paralelka 12)
Dejvice
Učebna 505d
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5611206.html