Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Termomechanika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121046 Z,ZK 5 3P+2C česky
Přednášející:
Jakub Devera, Tomáš Hyhlík, Pavel Šafařík, Michael Valášek
Cvičící:
Jiří Nožička (gar.), Adam Bláha, Jakub Devera, Tomáš Hyhlík, Petr Jančík, David Kohout, Hana Netřebská, Renáta Nožičková, Jiří Polanský, Michal Schmirler, Pavel Sláma, Jakub Suchý, Viktor Syrovátka, Pavel Šafařík, Michael Valášek
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Základní zákony termodynamiky. Stavové rovnice. Ideální plyn, vlastnosti. Vratné a typické nevratné stavové změny ideálního plynu. Reálné plyny a páry, řešení stavových změn. Směsi plynů. Oběhy typických tepelných motorů a strojů. Vlhký vzduch. Základy chemické termodynamiky. Termodynamika chemických reakcí. Základní případy sdílení tepla. Stacionární vedení tepla. Sdílení tepla prouděním. Využití podobnosti, kriteriální rovnice. Sdílení tepla při skupenských změnách. Teplotní záření. Kombinované případy sdílení tepla. Tepelné výměníky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní pojmy a definice. Termodynamická soustava a její vlastnosti. Stavové veličiny. Teplo a práce.

2. Postuláty fenomenologické termodynamiky. První, druhá a třetí hlavní věta termodynamiky pro otevřené a uzavřené soustavy. Tepelné kapacity a Mayerův vztah.

3. Stavová změna a oběh, Carnotův oběh. Základní vratné a nevratné stavové změny.

4. Modely plynů a stavové rovnice, ideální plyn, plyn Van der Waalsův, plyn polodokonalý.

Stavové změny ideálního plynu.

5. Nevratné změny ideálního plynu. Směs ideálních plynů. Řešení základních stavových změn v polodokonalém plynu.

6. Vodní pára. Znázornění v h - s diagramu. Řešení stavových změn ve vodní páře.

7. Oběhy tepelných motorů a strojů - kompresor, pístový motor, parní a plynová turbína.

Oběhy chladicích strojů s plyny a parami.

8. Vlhký vzduch. Základní veličiny a jejich měření, vyjádření základních stavových veličin vlhkého vzduchu. Řešení dějů v h - x diagramu.

9. Základy chemické termodynamiky. Termodynamika chemických reakcí.

10. Základy sdílení tepla. Mechanismy sdílení tepla. Vedení tepla v tuhých látkách - 1D případy.

11. Sdílení tepla prouděním, přestup tepla. Řešení přestupu tepla s využitím teorie podobnosti.

12. Teplotní záření. Záření černého, šedého a reálného tělesa. Sdílení tepla zářením.

13. Základy řešení tepelných výměníků.

Osnova cvičení:

1. Laboratorní cvičení 1

2. Základní pojmy a definice. Stavové veličiny. Teplo a práce.

3. První hlavní věta termodynamiky. Základní stavové změny v ideálním plynu.

4. Základní stavové změny v ideálním plynu. Směsi ideálních plynů.

5. Základní stavové změny v polodokonalém plynu.

6. Laboratorní cvičení 2

7. Vodní pára. Znázornění v h - s diagramu. Řešení stavových změn ve vodní páře.

8. Oběhy tepelných motorů a strojů - kompresor, pístový motor, parní a plynová turbína. Oběhy chladicích strojů s plyny a parami.

9. Vlhký vzduch. Základní veličiny a jejich měření, vyjádření základních stavových veličin vlhkého vzduchu. Řešení dějů v h - x diagramu

10. Vedení tepla v tuhých látkách - 1D případy.

11. Laboratorní cvičení 3

12. Teplotní záření. Záření černého, šedého a reálného tělesa. Sdílení tepla zářením.

13. Základy řešení tepelných výměníků

Cíle studia:
Studijní materiály:

Nožička J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004

Nožička J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004

Nožička J., Termomechanika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998

Nožička, J.-Adamec, J.-Váradiová, B.: Termomechanika, Sbírka příkladů, ČVUT Praha 1999

ŠAFAŘÍK, P.: Základy termodynamiky vlhkého vzduchu. Vydavatelství ČVUT, Praha

Jílek M., Randa Z.: Termomechanika ? sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT, 2004

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A1-505d
Šafařík P.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:C2-136
Devera J.
13:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 136
místnost T4:A1-505d
Bláha A.
16:00–17:30
(paralelka 4)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Šafařík P.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Hyhlík T.
14:15–15:45
(paralelka 3)
Dejvice
Učebna 505d
Út
místnost T4:D2-256
Hyhlík T.
08:00–10:30
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna 256
místnost T4:A1-505d
Schmirler M.
12:30–14:00
(paralelka 6)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Sláma P.
14:15–15:45
(paralelka 7)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Kohout D.
16:00–17:30
(paralelka 8)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Kohout D.
17:45–19:15
(paralelka 9)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Bláha A.
09:00–10:30
(paralelka 5)
Dejvice
Učebna 505d
St
místnost T4:A1-505d
Syrovátka V.
07:15–08:45
(paralelka 10)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Syrovátka V.
09:00–10:30
(paralelka 11)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Nožičková R.
10:45–12:15
(paralelka 12)
Dejvice
Učebna 505d
Čt
místnost KN:A-309
Šafařík P.
10:45–12:15
(přednášková par. 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA309
místnost T4:A1-505d
Netřebská H.
12:30–14:00
(paralelka 14)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Suchý J.
14:15–15:45
(paralelka 15)
Dejvice
Učebna 505d
místnost

16:00–17:30
(paralelka 16)
místnost

17:45–19:15
(paralelka 17)
místnost KN:A-309
Šafařík P.
10:45–12:15
(paralelka 30)
Karlovo nám.
Posluchárna KA309
místnost T4:A1-505d
Sláma P.
10:45–12:15
(paralelka 13)
Dejvice
Učebna 505d

místnost T4:A1-505d
Suchý J.
07:15–08:45
(paralelka 18)
Dejvice
Učebna 505d
místnost

09:00–10:30
(paralelka 19)
místnost T4:A1-505d
Nožičková R.
10:45–12:15
(paralelka 20)
Dejvice
Učebna 505d
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5269206.html