Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Proudění stlačitelné tekutiny

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W12T003 ZK 4P+0C
Přednášející:
Pavel Šafařík (gar.)
Cvičící:
Pavel Šafařík (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět Proudění stlačitelné tekutiny je koncipován pro doktoranské studium s technickým zaměřením. Jeho hlavním cílem je vytvořit teoretický základ, poznat aktuální problémy a zvládnout základní teoretické, numerické a experimentální přístupy k řešení úloh v oboru proudění stlačitelné tekutiny.

Požadavky:

Účastníci kurzu budou provádět i samostatné domácí práce - studium, řešení úloh, protokoly, písemné tématické odborné pojednání, odborné vystoupení.

Osnova přednášek:

Základní pojmy a definice. Vlastnosti stlačitelných tekutin. Termodynamika a aplikace jejích zákonů při popisu proudění stlačitelné tekutiny. Navierovy-Stokesovy rovnice pro proudění stlačitelné tekutiny. Aproximace rovnic pro řešení úloh proudění stlačitelné tekutiny. Jevy při proudění stlačitelné tekutiny. Subsonické proudění. Supersonické proudění. Transsonické proudění. Numerické modelování proudění stlačitelné tekutiny. Modelování při aerodynamickém experimentu.

Osnova cvičení:

Numerické simulace. Laboratorní experimenty.

Cíle studia:
Studijní materiály:

A.H.Shapiro : The Dynamics and Thermodynamics of Compressible Fluid Flow, díl I a II, The Ronald Press Company, New York, 1954

J.D.Anderson, Jr. : Modern Compressible Flow, McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1990

L.D.Landau, Je.M.Lifšic : Gidrodinamika, Neuka, Moskva, 1988

R.Dvořák, K.Kozel : Matematické modelování v aerodynamics, Ediční středisko ČVUT, Praha, 1996

a další odborná a časopisecká literatura.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10873602.html