Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Termodynamika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121055 ZK 4 3P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Rozšířený kurz termodynamiky prohlubující znalosti zejména v oblasti matematické teorie termodynamiky, nerovnovážné termodynamiky a termodynamiky vícesložkových systémů.

I. hlavní věta termodynamická, II. hlavní věta termodynamická, matematická teorie termodynamiky, nerovnovážná termodynamika, termodynamika vícesložkových systémů

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základní pojmy TD.

2.Postuláty a hlavní věty termodynamiky.

3.Aplikace na nevratné stavové změny.

4.Obecná Maierova rovnice, tepelné kapacity.

5.Gibbsovy rovnice, termodynamické potenciály.

6.Zobecnělé síly a souřadnice, odvození Carnotových a Maxwellových vztahů.

7.Termodynamika nevratných stavových změn. Práce a sdělené teplo při nevrat. s.z., dissipace.

8.Řešení pomocí náhradních stavových změn, termodynamická a polytropická účinnost.

9.Popis chování reálného plynu, sestavování podkladů, vyhodnocování experimentálních dat.

10.Děje s nekonstantním množstvím látky, chemický potenciál, fugacita.

11.Vícesložkové systémy. Ideální a reálná směs. Objemové a tepelné efekty.

12.Chemické reakce. Aplikace hlavních vět a zákonů.

13.Fázové změny ve vícesložkových systémech.

14.Práce s výpočtovými podklady.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1896106.html