Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Přenos tepla a hmoty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2123018 Z 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

V rámci předmětu jsou probírána následující témata: 1D a 2D stacionární i nestacionární případy vedení tepla, konvektivní přenos tepla a hmoty, var, kondenzace, sdílení tepla zářením a řešení tepelných výměníků.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do přenosu tepla a hmoty

2. 1D stacionární vedení tepla

3. 2D stacionární vedení tepla

4. nestacionární vedení tepla

5. nucená konvekce - vnější obtékání

6. nucená konvekce - vnitřní proudění

7. volná konvekce

8. var a kondenzace

9. přenos tepla zářením

10. tepelné výměníky

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Nožička J., Sdílení tepla, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1896306.html