Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_FIB LTF volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
12APL Aplikace laserů
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02DEF2 Dějiny fyziky 2
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
14ELM Elektronová mikroskopie
 
česky Předmět není vypsán
01FKO Funkce komplexní proměnné
 
česky Předmět není vypsán
02FYS1 Fyzikální seminář 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
04AKS Konverzační seminář v angličtině
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
12KRYO Kryogenní technologie
 
Z 2 2P Předmět není vypsán
02KM2 Kvantová mechanika 2
 
Z,ZK 6 4P+2C Předmět není vypsán
12LAS Laserové systémy
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
00MAM1 Matematické minimum 1
 
česky Předmět není vypsán
00MAM2 Matematické minimum 2
 
česky Předmět není vypsán
12MPP1 Mikroprocesorové praktikum 1
 
česky KZ 4 0+3 Předmět není vypsán
12MPP2 Mikroprocesorové praktikum 2
 
česky KZ 4 0+3 Předmět není vypsán
12MPR1 Mikroprocesory 1
 
česky ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
12MPR2 Mikroprocesory 2
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12MOF Molekulová fyzika
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12NT Nanotechnologie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01NME2 Numerické metody 2
 
KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15CH1 Obecná chemie 1
 
Z 3 2+1 Předmět není vypsán
15CH2 Obecná chemie 2
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12OSY Operační systémy
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
12PAS Počítačové algebraické systémy
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
01PRST Pravděpodobnost a statistika
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
18PRC1 Programování v C++ 1
 
česky Z 4 2+2 Předmět není vypsán
18PRC2 Programování v C++ 2
 
česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
12RSEN Regulace a senzory
 
česky Z,ZK 4 4 Předmět není vypsán
14TED Tvorba elektronických dokumentů
 
česky Předmět není vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
TV-2 Tělesná výchova - 2
 
Z 1 Předmět není vypsán
12VKT Vakuová technika
 
KZ 4 2P+2L Předmět není vypsán
12VPMF Vybrané partie moderní fyziky
 
Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
12VFT Vysokofrekvenční a impulsní technika
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12VTV Vědeckotechnické výpočty
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
12ZFD Zobrazování fyzikálních dat
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
12EPR1 Základní praktikum z elektroniky 1
 
KZ 3 0+2 Předmět není vypsán
12EPR2 Základní praktikum z elektroniky 2
 
KZ 3 0+2 Předmět není vypsán
18ZALG Základy algoritmizace
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
12ZEL1 Základy elektroniky 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12ZEL2 Základy elektroniky 2
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12ZFP Základy fyziky plazmatu
 
Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
02ZM1 Základy fyzikálních měření 1
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
02ZM2 Základy fyzikálních měření 2
 
KZ 4 0P+4L Předmět není vypsán
12UNXAP Úvod do UNIXu
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
11UFPLN Úvod do fyziky pevných látek
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01UP1 Úvod do pravděpodobnosti 1
 
česky Předmět není vypsán
01UP2 Úvod do pravděpodobnosti 2
 
česky Předmět není vypsán
12UVP Úvod do vědeckého počítání
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023619-BSPFILTFV.html