Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy fyzikálních měření 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02ZM2 KZ 4 0P+4L
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět je určen především studentům, kteří hodlají studovat některé z fyzikálních zaměření FJFI (obory Fyzikální inženýrství, Jaderné inženýrství). Mohou ho však navštěvovat i studenti zajímající se o jiná zaměření. Cílem je seznámit studenty se zásadami fyzikálních měření nejdůležitějších veličin, s metodami zpracovávání a vyhodnocování získaných dat s možností použití PC. Studenti získají základní návyky pro práci ve fyzikálním praktiku.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Měření hustot kapalných a pevných látek

2. Analogové a digitální měřící přístroje

3. Osciloskop

4. XY zapisovač

5. Frekvenční generátor

6. Měření odporu a kapacity

7. VA charakteristika odporu a polovodičové diody

8. Frekvence otáček elektromotoru

9. Počítač v experimentální praxi

10. Závislost odporu termistoru na teplotě

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. H. Moore, M. A. Coplan, S. C. Greer, Building a Scientific Apparatus, Cambridge University Press, 2009

[2] J. D. Wilson, C. A. Hernández-Hall, Physics Laboratory Experiments, Cengage Learning, 2014

Doporučená literatura:

[3] C. Tilley and J. Nicholson: Practical Experiments in Physics, Blake Education, Leichhardt, 2002

[4] J. Brož: Základy fysikálních měření, SNTL Praha, 1983. (dostupné v knihovně FJFI ČVUT)

Studijní pomůcky:

Laboratoř katedry fyziky

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6254806.html