Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

povinně volitelné předměty, Process management, prezenční forma,

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
32ME-P-ADFM-01 Advanced Topics in Financial Management
 
anglicky Předmět není vypsán
G16C0101 Balanced Scorecard
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
32ME-P-BPMN-01 Business Process Management
 
anglicky Předmět není vypsán
G16E2302 Business Process Management
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-CHIN-01 China's Innovations and Global Influence
 
anglicky Předmět není vypsán
127CP11 City planning 11 anglicky ZK 2 2P ZK 2 2P Předmět je vypsán
32ME-P-CLCH-01 Climate Change Causalities
 
anglicky Předmět není vypsán
32MC-P-VLAD-01 Dobré vládnutí ve veřejném sektoru
 
česky Předmět není vypsán
32ME-P-EFNM-01 Economic and Financial Modelling
 
anglicky Předmět není vypsán
G63E3301 Economic and Financial Modelling
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-ECCH-01 Economics of Climate Change
 
anglicky Předmět není vypsán
G63E0201 Economics of Climate Change
 
anglicky Předmět není vypsán
G04E0201 English for Intercultural Communication
 
anglicky Z,ZK 6 0P+4C Z,ZK 6 0P+4C Předmět není vypsán
32ME-P-ENIC-01 English for Intercultural Communication
 
anglicky Předmět není vypsán
32MC-P-ENAR-01 Environmentální aspekty regionálního rozvoje
 
česky Předmět není vypsán
G65C0202 Environmentální aspekty regionálního rozvoje
 
česky Předmět není vypsán
G65E4101 European Union and Regional Policy
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-EUPO-01 European Union and Regional Policy
 
anglicky Předmět není vypsán
G63E0202 Green Transition
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-PIMN-01 Innovation Project Management
 
anglicky Předmět není vypsán
127XKRS Krajina a sídla
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
32ME-P-MINE-01 Management in International Environment
 
anglicky Předmět není vypsán
G16E0102 Managing in an International Environment
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-MNEN-01 Meetings and Negotiations in English
 
anglicky Předmět není vypsán
G04E0202 Meetings and Negotiations in English
 
anglicky Z,ZK 6 0P+4C Předmět není vypsán
G63E4201 Monetary Economics and Policy
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-MEPO-01 Monetary Economics and Policy
 
anglicky Předmět není vypsán
32MC-P-OTIK-01 Odrazy technických inovací v kultuře
 
česky Předmět není vypsán
G66C0101 Odrazy technických inovací v kultuře
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
G00C4104 Praxe
 
česky Předmět není vypsán
32MC-P-PRX1-01 Praxe
 
česky Předmět není vypsán
G16C0301 Praxe v lean managementu
 
česky Předmět není vypsán
G16E0203 Project Innovation Management
 
anglicky Předmět není vypsán
G16E0202 Project Technology Management
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-PTMN-01 Project Technology Management
 
anglicky Předmět není vypsán
G65C0103 Public Relations
 
Předmět není vypsán
32ME-P-RDPL-01 Regional Development and Planning
 
anglicky Předmět není vypsán
G65E2301 Regional Development and Planning
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
32MC-P-RGIS-01 Regionalistika
 
česky Předmět není vypsán
G16C0201 Service design
 
česky Předmět není vypsán
32MC-P-SDES-01 Service design
 
česky Předmět není vypsán
G65E1301 Smart Cities and Regions
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-SMCR-01 Smart Cities and Regions
 
anglicky Předmět není vypsán
32MC-P-SVRG-01 Společenské vztahy v regionech
 
česky Předmět není vypsán
32MC-P-SPOL-01 Spolupráce soukromého a veřejného sektoru
 
česky Předmět není vypsán
G16E0401 Strategies of Entering New Markets
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-SENM-01 Strategies of Entering New Markets
 
anglicky Předmět není vypsán
32MC-P-UZMN-01 Územní management
 
česky Předmět není vypsán
G65C0201 Územní management
 
česky Předmět není vypsán
G16C0104 Řešení reálných problémů
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022828-PRM_P_22_23_PVP.html