Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Project Technology Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16E0202 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět G16E0202 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32ME-P-PTMN-01 (vztah je symetrický)
Předmět G16E0202 může být splněn v zastoupení předmětem 32ME-P-PTMN-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Projektové řízení technologií znamená nejen rozhodování o vlastním technologickém výzkumu, inovační spolupráci nebo přenosu technologie. Technologické inovace, zejména ve výrobě, dlouhodobě vážou podnikové zdroje a špatná rozhodnutí mohou pro většinu podniků znamenat značné finanční problémy. Proto je nutné zkoumat přípravní, implementační a komerční aktivity managementu technologií ve komplexnější podobě. Projektové řízení technologií je více cílově orientované, časově ohraničené a má projektovou organizační strukturu a rozpočet. Po absolvování kurzu by studenti měli odpovědět na následující rámcová témata: definovat podstatu, význam a klíčové funkce projektového řízení technologií se zaměřením na analýzu technologických trendů, rizik a příležitostí, inovační radar a technologické hodnocení. Vysvětlit vztahy podnikového managementu k vývoji produktových, výrobních a servisních technologií. Charakterizovat proces technologických prognóz, foresightu a tvorby technologické strategie firmy. Vysvětlit proces vytváření projektového plánu pro implementaci nové technologie. Objasnit význam nezbytné ochrany technologického duševního vlastnictví a potřebu komercializace vlastních technologií i na úrovni odvětví, regionu či státu.

Požadavky:

Průběžné hodnocení práce studenta během semestru zahrnuje:

Napsat seminární práci na vybrané téma (vhodné v rámci zaměření přednášek i seminářů předmětu) například na téma transferu technologie založené na projektovém přístupu s cílem zvýšit efektivnost výrobních procesů. Požadovaná délka seminární práce min. 15 stran. Citace dle ISO 690. Termín odevzdání finální verze je do konce výučby. Odevzdání probíhá přes mail.

Prezentace práce (v rozsahu cca 10 min) - hlavního obsahu a přínosy seminární práce během semestru v 12. resp. 13. týdnu.

Hodnocení:

Aktivity na cvičení: max. 10 bodů

Seminární práce: max. 30 bodů

Zkouška: max. 60 bodů

Osnova přednášek:

1. Úvod do technologických změn a projektového řízení technologií

2. Integrace projektového řízení a technologických inovací

3. Strategické aspekty projektového řízení technologií

4. Technologická analýza a technologický radar

5. Hodnocení technologií na základě projektového přístupu

6. Prognózy technologických inovací a Foresight

7. Technologické plánování a Roadmapping

8. Ochrana duševního vlastnictví technologií

9. Otevřené technologické inovace

10. Projektový transfer technologií

11. Hodnocení a kontrola technologického managementu

12. Technologický marketing a síťové externality

13. Institucionální podpora technologického výzkumu a inovací

Osnova cvičení:

1. Řízení technologických inovačních projektů

2. Identifikace účastníků projektové technologické inovace

3. Jak definovat roli a odpovědnosti manažera technologií?

4. Jak definovat rozsah technologického projektu a sestavit plán rozdělení práce?

5. Identifikace a analýza technologických trendu, rizik a kapacit podniku

6. Stanovení nákladů a zdrojů pro technologickou inovaci

7. Tvorba rozpočtu technologického projektu

8. Jak sestavit roadmappingový plán nové technologie?

9. Jak identifikovat a řídit rizika technologických inovací?

10. Předvídaní konfliktu v rámci transferu technologie

11. Jak hodnotit efektivnost technologických inovací?

12. Jak psát plán technologického projektu?

13. Konec semestru, prezentace seminárních prací

Cíle studia:
Studijní materiály:

• CETINDAMAR, D. - PHAAL, R. [2017]: Technology Management: Activities and Tools. Red Globe Press; 2nd edition, ASIN: B07WTW5VVK.

• NICHOLAS, J. M. - STEYN, H. [2020]: Project Management for Engineering, Business and Technology. Routledge; 6th edition, ASIN: B08D2XHBD4.

• JEMALA, M. [2010]: Manažment technologických systémov. Identifikácia a prípadové štúdie. Ekonóm: Bratislava, ISBN: 978-80-225-3120-7.

• JEMALA, M. [2014]: Technology identification: How to bring technology innovation to life? Scholars' Press: Saarbrücken, SRN, ISBN: 978-3-639-71044-1.

• HASENAUER, R. - YU, O. [2024]: Intrapreneurship Management: Concepts, Methods, and Software for Managing Technological Innovation in Organizations, IEEE Press Series on Technology Management, Innovation, and Leadership, Wiley, ISBN: 1119837723.

Poznámka:

Projektový technologický management

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6680906.html